Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilitatea elevilor

Prezentare generală

Mobilitatea elevilor în scop educațional poate fi organizată pentru un elev sau pentru un grup de elevi.

Mai mulți elevi de la școala de origine pot studia în grup în altă țară. Cadrele didactice sau alte persoane autorizate de la școala de trimitere trebuie să însoțească elevii pe întreaga durată a activității.

O activitate de mobilitate poate fi de scurtă sau de lungă durată. În timpul unei astfel de activități, elevii pot petrece o perioadă în străinătate pentru a studia într-o școală parteneră sau pentru a efectua un stagiu într-o altă organizație din străinătate. Trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant.

Durata

O activitate de mobilitate în grup (cel puțin doi elevi în fiecare grup) poate dura între 2 și 30 de zile, fără timpul necesar deplasării.

O activitate de mobilitate individuală pe termen scurt în scop educațional poate dura între 10 și 29 de zile, fără timpul necesar deplasării.

O activitate de mobilitate individuală pe termen lung în scop educațional poate dura între 1 lună și 1 an, fără timpul necesar deplasării.

Condiții

Pentru ca un elev să poată participa la o activitate de mobilitate în străinătate în cadrul Erasmus+, școala sa trebuie să solicite o acreditare Erasmus în domeniul educației școlare sau de participare la un proiect de mobilitate pe termen scurt.

În ambele cazuri, organizațiile trebuie să adere la un set de standarde de calitate pentru proiectele de mobilitate privind bunele practici de management, oferind calitate și sprijin participanților, precum și să difuzeze rezultatele și cunoștințele cu privire la program.

În cazul mobilității individuale, elevul trebuie să semneze un contract de studii cu instituția sa și cu organizația gazdă. Acest document stabilește obiectivele sale de învățare, drepturile și obligațiile care îi revin și cum va fi recunoscută oficial perioada de studiu în străinătate.

Sprijin financiar

Grantul UE acoperă cheltuielile de deplasare și de ședere și este gestionat de școală. În plus, programul Erasmus+ oferă mijloace de sprijinire a incluziunii participanților defavorizați.

Participare

Pentru a participa la o activitate de mobilitate, elevii nu pot depune individual cererea de grant. Cererile trebuie depuse de școli și tot ele vor alege candidații care vor beneficia de stagiul de studii în străinătate.

Elevii trebuie selecționați într-un mod echitabil, incluziv, transparent și bine justificat.

Aflați mai multe

Pentru a afla mai multe despre posibilitățile de a participa la o activitate de mobilitate pentru elevi, vă puteți adresa agențiilor naționale.