Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õpilaste õpiränne

Ülevaade

Õpilaste õpirännet võib korraldada nii rühmaviisiliselt kui ka individuaalselt.

Rühm õpilasi saatvast koolist saab õppida koos kaasõpilastega teises riigis. Õpilasi peavad kogu tegevuse ajal saatma õpetajad või teised volitatud isikud saatvast koolist.

Individuaalne õpiränne võib olla lühiajaline või pikaajaline. Selle käigus saavad õpilased õppida teatud perioodi jooksul partnerkoolis välismaal või läbida praktika muus asjakohases organisatsioonis välismaal. Igale osalejale tuleb kindlaks määrata individuaalne õppeprogramm.

Kestus

Õpilaste rühmaviisiline õpiränne võib kesta 2–30 päeva, rühmas peab olema vähemalt kaks õpilast. See ei sisalda sõiduaega.

Õpilaste lühiajaline individuaalne õpiränne võib kesta 10–29 päeva. See ei sisalda sõiduaega.

Õpilaste pikaajaline individuaalne õpiränne võib kesta ühest kuust ühe aastani. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite osaleda programmi Erasmus+ raames õpilaste õpirändes välismaal, peab teie kool taotlema Erasmuse akrediteeringut üldhariduse valdkonnas või osalemist lühiajalise õpirände projektis.

Mõlemal juhul peavad organisatsioonid järgima õpirändeprojektide kvaliteedistandardeid heade juhtimistavade kohta, pakkudes osalejatele kvaliteeti ja tuge ning jagades programmi tulemusi ja teadmisi selle kohta.

Õpilaste individuaalse õpirände korral kirjutate koos oma õppeasutuse ja vastuvõtva organisatsiooniga alla õppelepingule. Selles dokumendis kirjeldatakse teie õpieesmärke, õigusi ja kohustusi ning seda, kuidas välismaal veedetud õppeperioodi ametlikult tunnustatakse.

Rahaline toetus

ELi toetusega kaetakse teie reisi- ja elamiskulud ning seda haldab teie kool. Lisaks pakub programm Erasmus+ vahendeid vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks.

Kuidas esitada taotlus?

Õpilase õpirändes osalemiseks ei saa te taotleda toetust üksikisikuna. Taotluse peab esitama kool, kes valib välja kandidaadid välismaal õppimiseks.

Õpilaste valimine õpirändeks peab olema õiglane, kaasav, läbipaistev ja hästi dokumenteeritud.

Lisateave

Kui vajate õpilaste õpirändes osalemise võimaluste kohta lisateavet, abistavad teid riiklikud bürood.