Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Leerlingmobiliteit

Overzicht

Leermobiliteit voor scholieren kan zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden.

Een groep leerlingen van de uitzendende school kan een tijdje in een ander land samen met leerlingen van daar les krijgen. Een leerkracht of iemand anders die daarvoor van de uitzendende school toestemming heeft gekregen, moet de leerlingen gedurende de hele periode begeleiden.

Individuele leerlingmobiliteit kan voor kortere of langere duur zijn. De leerling brengt dan een tijdje in het buitenland door om daar te studeren aan een partnerschool of stage te lopen bij een andere relevante organisatie. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma worden vastgesteld.

Duur

Groepsmobiliteit van scholieren is mogelijk voor een duur van twee tot dertig dagen met ten minste twee leerlingen per groep. De reistijd is daarbij niet inbegrepen.

Kortlopende leermobiliteit voor scholieren duurt 10 tot 29 dagen, reistijd niet inbegrepen.

Langlopende leermobiliteit voor scholieren heeft een duur van één maand tot één jaar, reistijd niet inbegrepen.

Voorwaarden

Om met Erasmus+ aan leermobiliteit voor scholieren in het buitenland te kunnen deelnemen, moet je school de Erasmus-erkenning voor schoolonderwijs of voor deelname aan een kortlopend mobiliteitsproject aanvragen.

In beide gevallen moet je school voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen voor het beheer van mobiliteitsprojecten die ervoor moeten zorgen dat je kwaliteit en ondersteuning krijgt en dat de resultaten en kennis over het programma worden gedeeld.

Bij individuele leermobiliteit onderteken je, samen met je instelling en de ontvangende organisatie, een leerovereenkomst. Daarin staan wat je leerdoelen, rechten en plichten zijn, maar ook hoe je studieperiode in het buitenland officieel wordt erkend.

Financiële steun

De EU-subsidie dekt je reis- en verblijfkosten en wordt beheerd door je school. Het Erasmus+-programma biedt ook middelen om de deelname van leerlingen uit kansarme groepen te steunen.

Hoe aanvragen?

Subsidie voor leerlingmobiliteit kun je niet zelf aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend door de school, die op haar beurt de leerlingen kiest die voor een leerperiode of stage naar het buitenland gaan.

De selectieprocedure moet eerlijk, inclusief en transparant verlopen, en goed gedocumenteerd worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden om aan een mobiliteitsproject deel te nemen, dan kan het nationale Erasmus+-agentschap je helpen.