Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Oppilaiden liikkuvuus

Perustiedot

Oppilasliikkuvuutta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä.

Ryhmä lähettävän koulun oppilaita voi opiskella tietyn ajan vertaistensa kanssa toisessa maassa. Oppilaiden mukana on oltava lähettävän koulun opettajia tai muita valtuutettuja henkilöitä koko toiminnon ajan.

Yksittäisen oppilaan liikkuvuusjakso voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen. Liikkuvuustoimintoihin osallistuvat oppilaat voivat viettää opiskelujakson ulkomailla kumppanikoulussa tai suorittaa harjoittelun muussa sopivassa organisaatiossa ulkomailla. Jokaiselle osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma.

Kesto

Oppilasryhmien liikkuvuujakso kestää 2–30 päivää, ja ryhmässä on oltava vähintään kaksi oppilasta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Yksittäisen oppilaan lyhytkestoinen liikkuvuusjakso kestää 10–29 päivää. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Yksittäisen oppilaan pitkäkestoinen liikkuvuusjakso kestää 1–12 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa jakson kestoon.

Edellytykset

Voidaksesi osallistua Erasmus+ -ohjelman kautta oppilasliikkuvuusjaksolle ulkomailla, oppilaitoksesi on haettava Erasmus-akkreditointia kouluopetuksen alalla tai osallistuttava lyhytkestoiseen liikkuvuushankkeeseen.

Kummassakin tapauksessa organisaatioiden on noudatettava liikkuvuushankkeiden laatuvaatimuksia, jotka koskevat hyviä hallintokäytäntöjä, laadukkaiden toimintojen ja tuen tarjoamista osallistujille sekä ohjelmasta ja sen tuloksista tiedottamista.

Jos osallistut liikkuvuusjaksolle yksittäisenä oppilaana, allekirjoitat opintosopimuksen oman oppilaitoksesi ja vastaanottavan organisaation kanssa. Siinä määritellään oppimistavoitteesi, oikeutesi ja vastuusi sekä ulkomaisen opiskelujakson virallinen tunnustaminen.

Taloudellinen tuki

EU:n avustuksella tuetaan matka- ja oleskelukustannuksia. Avustuksia hallinnoi oma oppilaitoksesi. Lisäksi Erasmus+ -ohjelma tarjoaa keinoja tukea osallistujia, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

Hakeminen

Oppilasliikkuvuusjaksolle osallistuva yksityishenkilö ei voi hakea apurahaa suoraan. Oppilaitos laatii hakemukset ja valitsee osallistujat ulkomaisille opiskelujaksoille.

Liikkuvuustoimintoihin osallistuvien oppilaiden valinta on tehtävä oikeudenmukaisella, avoimella, johdonmukaisella ja dokumentoidulla tavalla.

Lisätietoja

Kansallisilta toimistoilta saa lisätietoja mahdollisuuksista osallistua oppilasliikkuvuustoimintoihin.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.