Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokinių mobilumas

Apžvalga

Vykti į kitą šalį mokymosi tikslais mokiniai gali ir grupėmis, ir individualiai.

Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokinių grupė gali mokytis su bendraamžiais kitoje šalyje. Siunčiančiosios bendrojo ugdymo įstaigos mokytojai ar kiti įgalioti asmenys turi lydėti mokinius visą veiklos laikotarpį.

Pavieniai mokiniai vykti mokytis į kitą šalį gali trumpam arba ilgam laikui. Tokią veiklą vykdantys mokiniai užsienyje gali mokytis mokykloje partnerėje arba atlikti stažuotę kitoje tinkamoje organizacijoje. Kiekvienam dalyviui turi būti sudaryta individuali mokymosi programa.

Trukmė

Grupinio mokinių mobilumo veikla gali trukti nuo dviejų iki trisdešimties dienų. Grupėje turi būti bent du mokiniai. Kelionės laikas į trukmę neįtraukiamas.

Trumpalaikio pavienių mokinių mobilumo mokymosi tikslais veikla gali trukti nuo dešimties iki dvidešimt devynių dienų. Kelionės laikas į trukmę neįtraukiamas.

Ilgalaikio pavienių mokinių mobilumo mokymosi tikslais veikla gali trukti nuo vieno mėnesio iki vienų metų. Kelionės laikas į trukmę neįtraukiamas.

Sąlygos

Kad galėtumėte dalyvauti mokinių mobilumo programose užsienyje pagal programą „Erasmus+“, jūsų mokykla turi pateikti prašymą gauti „Erasmus“ akreditaciją bendrojo ugdymo srityje arba dalyvauti trumpalaikiame mobilumo projekte.

Abiem atvejais organizacijos turėtų laikytis mobilumo projektų kokybės standartų, susijusių su gerąja valdymo praktika, užtikrinti dalyviams kokybę ir teikti paramą, dalytis rezultatais ir žiniomis apie programą.

Pavienio mokinio mobilumo atveju mokinys, jo įstaiga ir priimančioji organizacija pasirašo mokymosi susitarimą. Tame dokumente išdėstomi mokinio mokymosi tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip mokymosi užsienyje laikotarpis bus pripažintas.

Finansinė parama

Padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo išlaidas padeda ES dotacija, kurią administruoja jūsų mokykla. Be to, programa „Erasmus+“ suteikia priemonių mažiau galimybių turinčių dalyvių įtraukčiai remti.

Kaip pateikti paraišką?

Mokinių mobilumo programoje norintys dalyvauti asmenys negali tiesiogiai prašyti dotacijos kaip individualūs asmenys. Paraiškas turi teikti mokyklos. Jos atrenka kandidatus mokytis užsienyje.

Mobilumo veikloje dalyvausiančių mokinių atranka turėtų būti sąžininga, įtrauki, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Jei jums reikia daugiau informacijos apie galimybes dalyvauti mokinių mobilumo veikloje, kreipkitės į nacionalines agentūras.