Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilnost učencev/dijakov

Pregled

Učna mobilnost za učence/dijake se lahko organizira v skupini ali individualno.

Skupina učencev/dijakov iz šole pošiljateljice se lahko v določenem obdobju uči skupaj z vrstniki v drugi državi. Učitelji ali druge pooblaščene osebe iz šole pošiljateljice morajo učence/dijake spremljati v celotnem obdobju aktivnosti.

Individualna mobilnost za učence/dijake je lahko kratkoročna ali dolgoročna. V sklopu dejavnosti lahko učenci/dijaki v tujini preživijo učno obdobje v partnerski šoli ali opravljajo prakso pri drugi ustrezni organizaciji. Za vsakega udeleženca mora biti pripravljen individualni učni program.

Trajanje

Skupinska mobilnost učencev/dijakov lahko traja od dva do trideset dni za vsaj dve osebi v skupini. Čas potovanja ni vključen.

Kratkoročna individualna učna mobilnost za učence/dijake lahko traja od deset do devetindvajset dni. Čas potovanja ni vključen.

Dolgoročna individualna učna mobilnost za učence/dijake lahko traja od enega meseca do enega leta. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Če želite sodelovati v mobilnosti za učence/dijake v tujini prek programa Erasmus+, mora vaša šola zaprositi za pridobitev akreditacije Erasmus na področju šolskega izobraževanja ali za sodelovanje v kratkoročnem projektu mobilnosti.

V obeh primerih morajo organizacije upoštevati sklop standardov kakovosti za projekte mobilnosti v zvezi z dobrimi praksami upravljanja, ki zagotavljajo kakovost in podporo udeležencem ter deljenje rezultatov in znanja o programu.

V primeru individualne mobilnosti dijakov morate skupaj s svojo ustanovo in organizacijo gostiteljico podpisati učni dogovor. Dogovor določa učne cilje, pravice in dolžnosti udeleženca in način formalnega priznavanja učnega obdobja v tujini.

Finančna podpora

EU krije potne stroške in dnevnice, formalnosti pa uredi vaša šola. Program Erasmus+ poleg tega zagotavlja sredstva za podporo vključevanju udeležencev z manj priložnostmi.

Prijavni postopek

Za udeležbo v mobilnosti za učence/dijake ne morete zaprositi za dotacijo neposredno kot posamezniki. Vlogo morajo oddati šole, ki tudi izberejo kandidate in kandidatke za učna obdobja v tujini.

Izbor učencev/dijakov za dejavnosti mobilnosti mora biti pravičen, vključujoč, pregleden in dobro dokumentiran.

Več informacij

Za več informacij o možnostih sodelovanja v mobilnosti kot učenci/dijaki se obrnite na nacionalne agencije.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.