Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolēnu mobilitāte

Pārskats

Skolēni var piedalīties mācību mobilitātē individuāli vai grupās.

Skolēnu grupa no nosūtītājskolas var pavadīt laiku ārvalstīs, mācoties kopā ar saviem līdzgaitniekiem. Skolotājiem vai citām pilnvarotām personām no nosūtītājskolas jāpavada skolēni visā darbības norises laikā.

Individuāla skolēnu mobilitāte var būt īstermiņa vai ilgtermiņa. Skolēni mobilitātes ietvaros var pavadīt laiku ārvalstīs, lai mācītos partnerskolā vai stažētos citā atbilstīgā ārvalstu organizācijā. Katram dalībniekam tiek izstrādāta individuāla mācību programma.

Ilgums

Grupu mobilitāte, kurā piedalās vismaz divi skolēni, var ilgt no divām līdz 30 dienām, neieskaitot ceļošanas laiku.

Īstermiņa individuālā mācību mobilitāte var ilgt no desmit līdz divdesmit deviņām dienām, neieskaitot ceļošanas laiku.

Ilgtermiņa individuālā mācību mobilitāte var ilgt no viena mēneša līdz vienam gadam, neieskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu piedalīties “Erasmus+” rīkotā skolēnu mobilitātē ārvalstīs, jūsu skolai ir jāsaņem Erasmus akreditācija skolas izglītības jomā vai jāpiedalās īstermiņa mobilitātes projektā.

Abos gadījumos organizācijām ir jāgarantē atbilstība mobilitātes projektu kvalitātes standartiem attiecībā uz labu pārvaldības praksi, kvalitātes un atbalsta nodrošināšanu dalībniekiem, kā arī uz programmas rezultātu un iegūto zināšanu izplatīšanu.

Individuālas skolēnu mobilitātes gadījumā jums kopā ar jūsu iestādi un uzņēmējorganizāciju jāparaksta mācību līgums. Šajā dokumentā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī informācija par ārzemēs pavadītā mācību perioda oficiālu atzīšanu.

Finansiālais atbalsts

Jūsu ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz ES dotācija, ko pārvalda jūsu skola. Papildus tam programma “Erasmus+” nodrošina līdzekļus, kas nepieciešami, lai atbalstītu tādu dalībnieku iekļaušanu, kuriem ir mazāk iespēju.

Kā pieteikties

Lai piedalītos skolēnu mobilitātē, ir jāpiesakās dotācijai, taču privātpersonas šādu pieteikumu iesniegt nevar. Pieteikumus iesniedz skolas, kas arī atlasa kandidātus mācībām ārzemēs.

Skolēnu atlasei mobilitātes pasākumiem jābūt taisnīgai, iekļaujošai, pārredzamai un labi dokumentētai.

Uzzināt vairāk

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par iespējām piedalīties skolēnu mobilitātē, vērsieties savas valsts aģentūrā.