Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolutbyten

Vad går det ut på?

Skolutbyten kan anordnas både för elevgrupper och enskilda elever.

En elevgrupp kan åka från en skola till ett annat land för att delta i undervisningen i en skola där. Lärare och andra behöriga personer från den sändande skolan måste följa med eleverna och stanna kvar under hela utbytet.

Ett skolutbyte för en enskild elev kan vara kort- eller långvarigt. Utbytet innebär att eleverna tillbringar en tid utomlands för att delta i undervisningen i en partnerskola eller att de praktiserar en period vid en annan relevant organisation utomlands. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev.

Hur länge?

Skolutbyten för elevgrupper kan pågå i 2–30 dagar med minst två elever per grupp. Restiden är inte inräknad.

Kortvariga skolutbyten för enskilda elever kan pågå i 10–29 dagar. Restiden är inte inräknad.

Långvariga skolutbyten för enskilda elever kan pågå i en månad till ett år. Restiden är inte inräknad.

Villkor

För att kunna delta i Erasmusprogrammet för skolutbyten måste din skola ansöka om en Erasmusackreditering inom skolutbildning eller delta i ett kortvarigt utbytesprojekt.

I båda fallen måste skolorna uppfylla en rad kvalitetsnormer för Erasmusutbyten om praxis för god förvaltning och hur man stöder deltagarna, säkrar en hög kvalitet, delar resultat och sprider kunskap om programmet.

Om det gäller ett skolutbyte för en enskild elev undertecknar du och din institution och värdskolan ett studieavtal. Där anges dina lärandemål, rättigheter och skyldigheter och hur undervisningsperioden utomlands erkänns.

Bidrag

EU-bidraget ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle och sköts av din skola. Erasmusprogrammet kan också ge särskilt stöd så att även deltagare med sämre förutsättningar kan vara med.

Hur söker jag?

Om du vill delta i ett skolutbyte kan du inte ansöka själv. Ansökan måste skickas in av en skola som i sin tur väljer ut deltagarna.

Urvalet av elever för skolutbyten ska vara rättvist, inkluderande, transparent och väldokumenterat.

Mer information

Om du vill veta mer skolutbyten kan du kontakta de nationella programkontoren.