Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Undervisnings- och fortbildningsavtal

Avtalet anger vilka kurser du ska undervisa i eller vilken fortbildning du ska delta i. Avtalet ska godkännas av dig och de deltagande institutionerna eller organisationerna.

I avtalet betonas alla parters ansvar för att utbytet blir lyckat.

Documents