Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Zmluva o mobilite

V zmluve o mobilite sa stanovuje program výučby/odbornej prípravy, podľa ktorého sa bude postupovať. Program spoločne schvaľujú vysielajúca a prijímajúca inštitúcia/organizácia.

V zmluve sa vymedzujú zložky výučby alebo odbornej prípravy v zahraničí a zdôrazňuje sa vzájomná zodpovednosť za kvalitu mobility tak vysielajúcej inštitúcie/organizácie, ako aj prijímajúcej inštitúcie/organizácie.

Documents