Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Porozumienie o mobilności

The templates below are for information and preparation only

If you are a staff member planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of mobility agreement. 

Individual higher education institutions provide information on the content of the mobility agreements.

Porozumienie o mobilności określa program zajęć, jaki ma zostać zrealizowany podczas wykładów lub szkoleń. Program musi zostać zatwierdzony przez pracownika uczelni, uczelnię wysyłającą oraz uczelnię lub organizację przyjmującą pracownika uczelni.

Porozumienie o mobilności określa elementy programu wykładów lub szkoleń za granicą i podkreśla wspólną odpowiedzialność instytucji lub organizacji wysyłającej oraz instytucji lub organizacji przyjmującej za jakość tego programu.

Templates