Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Acordul de mobilitate

The templates below are for information and preparation only

If you are a staff member planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of mobility agreement. 

Individual higher education institutions provide information on the content of the mobility agreements.

Acordul de mobilitate conține programul de predare/formare care va fi urmat și este aprobat de membrul personalului, instituția de origine și instituția/organizația gazdă.

Acordul stabilește componentele perioadei de predare/formare în străinătate și evidențiază responsabilitatea ambelor instituții participante (cea de trimitere și cea gazdă) de a asigura calitatea activităților din cadrul mobilității.

Templates