Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Споразумение за мобилност

Със споразумението за мобилност се определя програмата за преподаване или обучение. То се одобрява от служителя, от изпращащата и от приемащата институция / организация.

В споразумението се определят елементите на периода на преподаване или обучение в чужбина и се подчертава взаимната отговорност на изпращащата и на приемащата институция / организация за качеството на мобилността.

Documents