Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Liikuvusleping

Liikuvuslepingus esitatakse töötaja, lähetava kõrgkooli või organisatsiooni ja vastuvõtva kõrgkooli või organisatsiooni poolt kinnitatud õpetamis- või koolituskava, mida tuleb järgida.

Liikuvuslepingus on kindlaks määratud välismaal veedetava õpetamis- või koolitusperioodi elemendid ning rõhutatud, et nii lähetav kõrgkool või organisatsioon kui ka vastuvõttev kõrgkool või organisatsioon vastutavad ühiselt liikuvuse kvaliteedi eest.

Documents