Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Liikuvusleping

The templates below are for information and preparation only

If you are a staff member planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of mobility agreement. 

Individual higher education institutions provide information on the content of the mobility agreements.

Liikuvuslepingus esitatakse töötaja, lähetava kõrgkooli või organisatsiooni ja vastuvõtva kõrgkooli või organisatsiooni poolt kinnitatud õpetamis- või koolituskava, mida tuleb järgida.

Liikuvuslepingus on kindlaks määratud välismaal veedetava õpetamis- või koolitusperioodi elemendid ning rõhutatud, et nii lähetav kõrgkool või organisatsioon kui ka vastuvõttev kõrgkool või organisatsioon vastutavad ühiselt liikuvuse kvaliteedi eest.

Templates