Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhaontú Soghluaisteachta

The templates below are for information and preparation only

If you are a staff member planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of mobility agreement. 

Individual higher education institutions provide information on the content of the mobility agreements.

Leagtar amach i gComhaontú Soghluaisteachta an clár teagaisc/oiliúna a bheidh le cur i gcrích, agus faomhann an ball foirne, an institiúid/eagraíocht sallchuir agus an óst-institiúid/óst-eagraíocht é.

Tá sainmhíniú sa chomhaontú ar na codanna den tréimhse teagaisc nó oiliúna thar lear agus cuirtear béim ann ar an bhfreagracht chomhpháirteach atá ar an institiúid/eagraíocht sallchuir agus ar an óst-institiúid/óst-eagraíocht as caighdeán na soghluaisteachta.

Templates