Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhaontú Soghluaisteachta

Leagtar amach i gComhaontú Soghluaisteachta an clár teagaisc/oiliúna a bheidh le cur i gcrích, agus faomhann an ball foirne, an institiúid/eagraíocht sallchuir agus an óst-institiúid/óst-eagraíocht é.

Tá sainmhíniú sa chomhaontú ar na codanna den tréimhse teagaisc nó oiliúna thar lear agus cuirtear béim ann ar an bhfreagracht chomhpháirteach atá ar an institiúid/eagraíocht sallchuir agus ar an óst-institiúid/óst-eagraíocht as caighdeán na soghluaisteachta.

Documents