Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sporazum o mobilnosti

Sporazum o mobilnosti določi program poučevanja oziroma usposabljanja, potrdijo ga zaposleni ter ustanovi/organizaciji pošiljateljica in gostiteljica.

Sporazum o mobilnosti opredeli elemente poučevanja oziroma usposabljanja v tujini ter poudari vzajemno odgovornost ustanove/organizacije pošiljateljice in ustanove/organizacije gostiteljice za kakovost izmenjave.

Documents