Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilitātes līgums

Mobilitātes līgumā ir izklāstīta pasniegšanas vai mācību programma. Šis līgums ir jāapstiprina darbiniekam, kā arī nosūtošajai un uzņemošajai iestādei vai organizācijai.

Šajā līgumā ir noteikti ārzemēs aizvadāmā pasniegšanas vai apmācību perioda komponenti, īpaši uzsverot abpusējo atbildību par mobilitātes kvalitāti, kuru uzņemas gan nosūtošā, gan uzņemošā iestāde vai organizācija.

Documents