Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilitātes līgums

The templates below are for information and preparation only

If you are a staff member planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of mobility agreement. 

Individual higher education institutions provide information on the content of the mobility agreements.

Mobilitātes līgumā ir izklāstīta pasniegšanas vai mācību programma. Šis līgums ir jāapstiprina darbiniekam, kā arī nosūtošajai un uzņemošajai iestādei vai organizācijai.

Šajā līgumā ir noteikti ārzemēs aizvadāmā pasniegšanas vai apmācību perioda komponenti, īpaši uzsverot abpusējo atbildību par mobilitātes kvalitāti, kuru uzņemas gan nosūtošā, gan uzņemošā iestāde vai organizācija.

Templates