Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dohoda o mobilitě

V dohodě o mobilitě je stanoven program výuky či školení, který je třeba dodržet. Společně ho schvalují vysílající a přijímající instituce či podnik a pracovník.

Dohoda uvádí jednotlivé prvky výuky nebo odborné stáže v zahraničí a zdůrazňuje, že odpovědnost za kvalitu mobility nese jak vysílající instituce či podnik, tak přijímající instituce či podnik.

Documents