Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolan

Vad går det ut på?

Erasmus+ stöder fortbildning utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Det kan vara kurser eller andra evenemang, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på skolor eller andra organisationer.

Exempel på organisationer är universitet och högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och utbildningsanordnare.

Utbytet är öppet för organisationer i programländerna.

Hur länge?

Fortbildningen ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Din skola måste ansöka om att delta i ett utbytesprojekt.

Utbytet måste ingå i dina skolas europeiska utvecklingsplan och ska tillgodose kartlagda fortbildningsbehov. Det är också viktigt att fortbildningen erkänns formellt och att dina nya kunskaper sprids till andra på din skola.

Bidrag

EU-bidraget betalas ut till den samordnande organisationen (din skola eller samordnaren för ett konsortium) och ska täcka dina kostnader för resa, uppehälle och eventuella kursavgifter under vistelsen. De deltagande institutionerna kan också få administrativt stöd.

Hur söker jag?

Du kan inte själv söka bidrag. Ansökan måste skickas in av skolan (eller konsortiesamordnaren) som i sin tur väljer ut deltagarna bland sin personal.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Mer information

Hör med din skola om vilka möjligheter som finns.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också få hjälp av programkontoret i ditt land.

eTwinning är Europas största skolnätverk, där lärare kan diskutera, samarbeta, utveckla projekt och utbyta erfarenheter med varandra.

School Education Gateway är en plattform för lärare, skolor, experter och andra som vill läsa om nyheter, trender, initiativ och aktiviteter som gäller skolan eller diskutera och samarbeta med kollegor.