Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Školní vzdělávání

Přehled

Program Erasmus+ podporuje zahraniční vzdělávací aktivity určené pracovníkům z oblasti předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání.

Jedná se o strukturované kurzy, nebo například tzv. stínování či sledování průběhu výuky a dalších činností na školách a v jiných organizacích v zahraničí.

Může jít o vysokoškolské vzdělávací instituce, orgány veřejného sektoru, výzkumné ústavy a organizace poskytující kurzy a školení.

Tyto příležitosti jsou k dispozici v rámci programu výměn mezi organizacemi se sídlem v zemích účastnících se programu Erasmus+.

Doba trvání

Vzdělávací kurz či aktivita musí trvat minimálně 2 dny a maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Chcete-li využít příležitosti profesního rozvoje v zahraničí v rámci programu Erasmus+, je třeba, aby vaše škola zažádala o účast na projektu mobility pracovníků ve školním vzdělávání.

Projekt mobility pracovníků ve školním vzdělávání může být v případě vysílající organizace uveden v Evropském plánu rozvoje a musí odpovídat jasně stanoveným potřebám rozvoje pracovníků. Je tedy třeba zajistit, že získané znalosti budou řádně uznány a sdíleny v rámci vaší instituce.

Finanční podpora

Grant EU obdrží koordinující organizace (vaše škola nebo koordinátor konsorcia) a je určen na úhradu cestovních a pobytových nákladů během působení v zahraničí, jakož i na případné poplatky za kurz. Z grantu se rovněž hradí organizační podpora zúčastněným organizacím.

Jak zažádat o grant

O grant si nemůžete zažádat sami. Žádost musí předložit školy (nebo koordinátoři konsorcia jménem zúčastněných škol), které si pak samy rozhodnou, kdo se aktivit v zahraničí zúčastní.

Výběr pracovníků, kteří se budou školit v zahraničí, by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost o grant ucházet, zeptejte se na vaší škole.

Podrobné informace o možnostech zahraničních stáží podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.

eTwinning tvoří skupina škol, v jejímž rámci mohou pracovníci škol z celé Evropy vzájemně komunikovat, spolupracovat, realizovat projekty, sdílet zkušenosti a být součástí největší pedagogické komunity v Evropě.

Platforma School Education Gateway je určená učitelům, školám, odborníkům a ostatním zainteresovaným stranám, kteří mají zájem dozvědět se o aktualitách, trendech, politikách, iniciativách a aktivitách v oblasti školního vzdělávání. V rámci platformy mohou rovněž se svými kolegy diskutovat o významných otázkách v této oblasti.