Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kooliharidus

Ülevaade

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda välismaal toimuvas koolitustegevuses.

See võib hõlmata liigendatud kursusi või muid üritusi, töövarjuna tegutsemist või vaatlemist koolides või muudes organisatsioonides.

Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks kõrgkoolid, riigiasutused, teadusasutused ning kursusi ja koolitusi korraldavad organisatsioonid.

Need võimalused on mõeldud kasutamiseks Erasmus+ programmiriikides asuvate organisatsioonide vahel.

Kestus

Koolitus kestab vähemalt kaks päeva ja mitte rohkem kui kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite Erasmus+ raames end välismaal ametialaselt arendada, peab teie kool taotlema võimalust osalemiseks üldhariduse valdkonna õpirände projektis.

Õpirände projekt peab kuuluma saatva organisatsiooni jaoks koostatud Euroopa arengukavasse ja vastama töötajate selgelt kindlaks määratud arenguvajadustele. Projektiga tuleb tagada teie välismaal omandatud kogemuste nõuetekohane tunnustamine ja nende edasiandmine teie koolis.

Rahaline toetus

ELi toetust makstakse koordineerivale organisatsioonile (teie koolile või konsortsiumi koordineerivale organisatsioonile). Nende eesmärk on katta teie reisi- ja elamiskulud (vajaduse korral ka koolituskulud) välismaal ning pakkuda osalevatele organisatsioonidele lähetuse korraldamiseks toetust.

Kuidas taotleda?

Toetust ei saa taotleda otse eraisikuna. Taotluse peavad esitama koolid (või konsortsiumi koordinaatorid koolide nimel), kes valivad oma töötajate hulgast välja kandidaadid välismaal toimuval koolitusel osalemiseks.

Välismaale saadetavate töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Küsige oma koolist, kas saate neid võimalusi kasutada.

Üksikasjalikku teavet koolitusvõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun oma koduriigi riikliku büroo poole.

eTwinning on koolidele mõeldud veebikogukond, mille raames Euroopa koolide töötajad saavad omavahel suhelda, koostööd teha, arendada projekte, jagada kogemusi ja kuuluda Euroopa suurimasse õppekogukonda.

Haridusportaal School Education Gateway on õpetajatele, koolidele, ekspertidele ja teistele mõeldud platvorm, kust leida koolihariduse valdkonnaga seotud uudiseid, uusi suundumusi, poliitikaalast teavet, algatusi ja tegevusi. Samal ajal saab anda ka oma panuse ja arutada kolleegidega olulisi teemasid.