Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šolsko izobraževanje

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za strokovne delavce v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.

Usposabljanje je lahko v obliki tečajev, hospitacij oziroma opazovanja na delovnem mestu na šolah in drugih ustreznih organizacijah.

Takšne organizacije so na primer visokošolske ustanove, javni organi, raziskovalne ustanove in organizacije, ki vodijo tečaje in usposabljanje.

Mobilnost za usposabljanje je možna med organizacijami s sedežem v državah programa Erasmus+.

Trajanje

Mobilnost za usposabljanje mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Pri mobilnosti za izpopolnjevanje v tujini s podporo programa Erasmus+ mora šola pošiljateljica sodelovati v projektu mobilnosti med šolami.

Projekt mobilnosti mora biti pripravljen v okviru evropskega razvojnega načrta šole, ustrezati jasno navedenim razvojnim potrebam šole in zagotoviti, da bo šola ustrezno priznala in uporabila izkušnjo poučevanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU so izplačane organizaciji koordinatorki (šola pošiljateljica ali konzorcij) in so namenjene kritju stroškov potovanja in bivanja v tujini, po potrebi tudi plačila za tečaje, ter organizacijski podpori za sodelujoče organizacije.

Prijava

Posamezniki na morejo sami zaprositi za dotacije. Vlogo morajo oddati šole (ali konzorcij v imenu šol), ki tudi izberejo kandidate za mobilnost v tujini.

Izbor kandidatov za izpopolnjevanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

Na šoli boste izvedeli več o razpoložljivih možnostih.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo.

Na spletni platformi za šole v Evropi eTwinning lahko zaposleni v šolstvu medsebojno komunicirajo, sodelujejo, pripravljajo projekte, izmenjujejo izkušnje – gre za največjo pedagoško skupnost v Evropi.

Platforma School Education Gateway ponuja učiteljem, šolam, strokovnjakom in drugim v šolstvu informacije o novostih, dogajanju, politikah, pobudah in dejavnostih v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ter jim omogoča medsebojno sodelovanje in razprave o pomembnih vprašanjih.