Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Edukacja szkolna

Informacje ogólne

Z programu Erasmus+ wspierane jest szkolenie za granicą pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich.

Wyjazdy mogą polegać na uczestnictwie w zorganizowanych kursach lub innego rodzaju szkoleniach bądź też mogą mieć postać praktycznych doświadczeń edukacyjnych (job shadowing) lub okresów obserwacji w szkołach lub innych organizacjach z sektora edukacji.

Przykłady takich organizacji to między innymi instytucje szkolnictwa wyższego, organy administracji publicznej, instytuty badawcze i placówki organizujące kursy lub szkolenia.

Oferta wsparcia jest skierowana do organizacji z siedzibą w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Czas trwania

Wyjazd w celach szkoleniowych musi trwać co najmniej 2 dni i nie więcej niż 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Abyś mógł rozwijać swoje umiejętności zawodowe za granicą przy wsparciu z programu Erasmus+, Twoja szkoła lub przedszkole musi najpierw zgłosić się do udziału w projekcie mobilności kadry pedagogicznej.

Projekt mobilności musi być zgodny z założeniami europejskiego planu rozwoju instytucji wysyłającej i musi odpowiadać jasno sformułowanym potrzebom szkoleniowym personelu. Musi też gwarantować, że to, czego się nauczysz, zostanie odpowiednio uznane przez Twoją instytucję oraz że wiedza ta będzie też przekazywana innym jej pracownikom.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie ze środków unijnych jest wypłacane organizacji koordynującej (Twojej szkole lub koordynatorowi konsorcjum) i służy pokryciu Twoich kosztów podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą oraz, w razie konieczności, opłat za kursy. Instytucjom uczestniczącym oferowane jest również wsparcie organizacyjne.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Osoba prywatna nie może sama złożyć wniosku o dofinansowanie. Wnioski mogą składać wyłącznie szkoły (lub koordynatorzy konsorcjum w imieniu szkół), które odpowiadają też za selekcję kandydatów do pobytów szkoleniowych za granicą spośród swoich pracowników.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Dowiedz się w swojej szkole, czy możesz zgłosić się do udziału w tego rodzaju projektach szkoleniowych.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wyjazdu za granicę znajdziesz też w przewodniku po programie Erasmus+.

  • Informacje o warunkach uzyskania wsparcia finansowego, kryteriach kwalifikowalności i zasadach finansowania znajdziesz w części B przewodnika.

W razie pytań i wątpliwości pomocy mogą udzielić Ci agencje krajowe.

eTwinning to portal społecznościowy dla szkół, za pośrednictwem którego pracownicy szkolnictwa w Europie mogą porozumiewać się ze sobą, nawiązywać współpracę, dzielić się doświadczeniami i należeć do największej społeczności uczącej się w Europie.

School Education Gateway to platforma internetowa, w której nauczyciele, szkoły, eksperci i inni mogą znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach, tendencjach, strategiach politycznych, inicjatywach i działaniach w dziedzinie edukacji szkolnej, a także wziąć udział w dyskusjach i wypowiedzieć się na ważne tematy.