Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolu izglītība

Pārskats

“Erasmus+” atbalsta mācību pasākumus ārzemēs, kuros var piedalīties pirmsskolas mācību iestāžu, pamatskolu un vidusskolu pedagoģiskais personāls.

Tie var būt strukturēti kursi vai citi pasākumi, ēnošana vai novērošana skolās un citās piemērotās organizācijās.

Šīs organizācijas var būt augstākās izglītības iestādes, publiskās iestādes, pētniecības institūti un organizācijas, kas piedāvā kursus vai mācības.

Šādas iespējas ir organizācijām, kuras atrodas “Erasmus+” programmas valstīs.

Ilgums

Mācību pasākums drīkst būt ne īsāks par 2 dienām un ne garāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu piedalīties profesionālās izaugsmes pasākumos ārzemēs, izmantojot “Erasmus+” programmu, jūsu skolai jāpiesakās dalībai skolu izglītības mobilitātes projektā.

Skolu mobilitātes projektam jābūt iekļautam nosūtītājas organizācijas Eiropas attīstības plānā un jāatbilst skaidri noteiktajām personāla izaugsmes vajadzībām. Tam jānodrošina, lai jūsu mācībās gūtā pieredze tiktu gan pienācīgi atzīta, gan kopīgota jūsu iestādē.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas izmaksā koordinētājai organizācijai (jūsu skolai vai konsorcija koordinatoram). Šī nauda palīdz segt jūsu ceļojuma izmaksas un uzturēšanās izdevumus ārzemēs, kā arī mācību maksu, un piedāvā organizatorisko atbalstu dalībiestādēm.

Kā pieteikties

Jūs nevarat pats pieteikties dotācijai kā privātpersona. Pieteikumu iesniedz skolas (vai konsorcija koordinatori skolu vārdā), kuras no savu darbinieku vidus izvēlas kandidātus mācībām ārzemēs.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un pārredzami, to pienācīgi dokumentējot.

Plašāka informācija

Apvaicājieties savā skolā, vai jums ir šādas iespējas.

Tās ir sīki izklāstītas arī “Erasmus+” programmas vadlīnijās:

  • iepazīstieties B daļā ar piešķiršanas un atbilstības kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Valstu aģentūras var jums atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt noformēt pieteikumu.

eTwinning” ir skolu tīkls, kurā Eiropas skolās strādājošie pedagogi var sazināties, sadarboties, izstrādāt projektus, apmainīties ar pieredzi un iesaistīties Eiropā lielākajā mācību kopienā.

School Education Gateway” ir virtuālā platforma, kas ļauj skolotājiem, skolām, ekspertiem un visiem pārējiem interesentiem uzzināt, kādi jaunumi, tendences, politika, iniciatīvas un aktivitātes pastāv skolu izglītībā, un apspriest svarīgus jautājumus ar kolēģiem.