Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokyklinis ugdymas

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiamas ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio mokyklinio ugdymo sektoriaus darbuotojų mokymasis užsienyje.

Tai gali būti struktūriniai kursai arba kiti renginiai, darbo stebėjimas mokyklose ar kitose atitinkamose organizacijose.

Tokios organizacijos, pavyzdžiui, gali būti aukštojo mokslo įstaigos, viešosios įstaigos, mokslinių tyrimų institutai ir kursus ar rengimą teikiančios organizacijos.

Šios galimybės suteikiamos „Erasmus+“ programos šalių organizacijoms.

Trukmė

Mokymosi veikla turi būti ne trumpesnė kaip 2 dienos ir ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte kelti savo kvalifikaciją užsienyje pagal programą „Erasmus+“, jūsų mokykla turi pateikti paraišką dalyvauti mokyklinio ugdymo darbuotojų judumo projekte.

Mokyklų judumo projektas turi būti parengtas pagal siunčiančiosios organizacijos europinį plėtros planą ir atitikti aiškiai nustatytus darbuotojų tobulinimosi poreikius. Juo turi būti užtikrinama, kad jūsų įgytos žinios būtų tinkamai pripažintos ir jomis dalijamasi jūsų įstaigoje.

Finansinė parama

ES dotacijos mokamos koordinuojančiajai organizacijai (jūsų mokyklai arba konsorciumo koordinatoriui), o jų paskirtis – padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei mokestį už kursus, jeigu reikia, taip pat suteikti organizacinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms.

Kaip teikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi pateikti mokyklos (arba konsorciumų koordinatoriai mokyklų vardu), kurios iš savo darbuotojų ir atrinks kandidatus mokytis užsienyje.

Kandidatų mokytis užsienyje atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo mokykloje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.

Mokykloms skirtoje platformoje eTwinning Europos mokyklose dirbantys asmenys gali bendrauti, bendradarbiauti, rengti projektus, dalytis patirtimi ir būti didžiausios mokymosi bendruomenės Europoje dalimi.

Portalas School Education Gateway yra mokytojams, mokykloms, specialistams ir kt. skirta platforma, kurioje galima rasti naujienų, informacijos apie tendencijas, politiką, iniciatyvas ir veiklą mokyklinio ugdymo srityje bei diskutuoti apie svarbius klausimus su kolegomis.