Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram – stipendier

Vem kan söka?

Studenter från hela världen som vill ta en master kan söka. Du ska ha en kandidatexamen (grundläggande examen) eller läsa sista året på ditt kandidatprogram och ta din examen innan masterprogrammet börjar.

Du kan också söka om du kan styrka att du har en officiellt erkänd utbildningsnivå som motsvarar kandidatnivå enligt lagstiftning och praxis i det land som utfärdar examen.

Vad handlar det om?

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är studieprogram av hög kvalitet på masternivå. Programmen utformas och genomförs av lärosäten som ingår i ett internationellt partnerskap. Partnerskapen ska omfatta minst tre lärosäten i tre olika länder, varav minst två måste vara EU-länder och länder utanför EU som är associerade till programmet (tidigare kallades de programländer).

Genom att stödja gemensamt erkända examina vill EU främja de deltagande institutionernas spetskompetens och internationalisering. Det finns också stipendier för studenter som vill delta i programmen. Stipendierna erbjuds de bäst rankade studenterna i hela världen och täcker resor och kostnaderna för att delta i programmet. Man får också bidrag till uppehälle.

 

Verksamheter och resultat

Programmet omfattar den period då du studerar, forskar, praktiserar samt skriver och försvarar din uppsats, i enlighet med det gemensamma masterprogrammets krav. Masterprogrammet ska omfatta minst två studieperioder i två olika länder (som inte får vara ditt bostadsland). Erasmus Mundus gemensamma masterprogram erbjuder olika kurser som uppfyller detta villkor.

Hur långa är masterprogrammen? Ett till två läsår (60, 90 eller 120 ECTS-poäng).

Vad får jag för examen? Antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas av minst två lärosäten) eller en dubbel eller flerdubbel examen (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två lärosäten i konsortiet).

Ansökningar och mer information

I kurskatalogen på nätet finns detaljerad information om de EU-finansierade masterprogrammen. Där hittar du även länkar till programmens webbplatser med information om innehållet, deltagande universitet och tillträdeskrav så att du kan avgöra om det är rätt program för dig.

På webbplatserna får du också hjälp med alla steg i ansökan. Tveka inte att kontakta det universitet du är intresserad av om du vill veta mer.

Nya masterprogram i Erasmus Mundus läggs till i listan varje år. I de flesta fall ska du söka mellan oktober och januari till kurser som inleds följande läsår.

Andra resurser

Ta reda på dina rättigheter när du studerar utomlands.

Erasmus Mundus-föreningen EMA är de gemensamma masterprogrammens alumniförening. På föreningens webbplats hittar du råd och tips.

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.

Du som är doktorand kan också få EU-bidrag för att forska utomlands genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.