Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (студенти)

Кандидатствайте за съвместна магистърска програма „Еразмус Мундус“. Студенти от цял свят са добре дошли. Ще учите в няколко университета в Европа и извън нея. Най-добрите студенти могат да получат пълни стипендии.

Защо да кандидатствате

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) са престижни международни магистърски програми, създадени и осъществявани съвместно от група висши училища.

В тях участват най-малко 3 институции от поне 3 различни държави и множество асоциирани партньори от академичните и неакадемичните среди.

Обикновено програмите включват периоди на обучение, научни изследвания, стаж, подготовка и защита на дисертации.

Налични стипендии

Магистърските програми могат също така да предлагат пълни стипендии на най-добрите студенти от цял свят. Стипендиите покриват разходите ви за участие и помагат за

  • пътуване
  • виза
  • издръжка

Продължителност на магистърските програми

1 до 2 академични години (60, 90 или 120 кредита по ECTS)

Видове дипломи

Ще получите или

  • съвместна диплома (т.е. едно свидетелство за степен, издадено от името на поне две висши училища), или
  • няколко дипломи (т.е. поне две свидетелства за степен, издадени от две висши училища от консорциума)

Ще можете да определите това в детайли, когато подпишете споразумение за обучение със съответната съвместна магистърска степен „Еразмус Мундус“ в началото на обучението си.

Търсене и кандидатстване

Студентите кандидатстват директно в институцията, която изпълнява избраната от тях програма.

Можете да търсите в каталога на курсовете за подробности за най-новите предлагани програми.

Всяка година към списъка се добавя нова група магистърски програми „Еразмус Мундус“.

В повечето случаи трябва да кандидатствате между октомври и януари за курсове, които започват през следващата академична година.

Уебсайтът на всяка магистърска програма съдържа всички подробности за курса на обучение, списъка на участващите университети, изискванията за участие и всички етапи на процеса на кандидатстване (със и без стипендия).

От какво се нуждаете

Вие трябва

  • да имате бакалавърска степен (първа степен) или да завършвате последната година на бакалавърската си степен
  • да се дипломирате преди началото на магистърската програма

Можете да кандидатствате и ако демонстрирате равнище на обучение, равностойно на бакалавърска степен. То трябва да бъде официално признато в съответствие с националното законодателство и практики в държавата, която присъжда дипломата.

Съвет във връзка с вашата кандидатура

Асоциацията „Еразмус Мундус“ разполага с ресурси, за да ви помогне да кандидатствате, включително контакти за курсове, прояви с представители на националните доброволци и истории на успешни кандидати.

Потърсете съвети и вдъхновение за кандидати

Безвъзмездни средства за институции

„Еразъм+“ също така предлага безвъзмездни средства на висши училища за изпълнение на програми за СМПЕМ.

Кандидатствайте като институция за безвъзмездни средства за програма за СМПЕМ

Друго налично финансиране

Изследователи (действия „Мария Склодовска-Кюри“)

Още възможности за физически лица

Подкрепа по програма „Еразъм+“ за студенти, персонал и други