Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Fælles Erasmus Mundus-mastergrader (studerende)

Ansøg om en fælles Erasmus Mundus-masteruddannelse. Studerende fra hele verden er velkomne. Du kommer til at læse på flere universiteter i og uden for Europa. De bedste studerende kan få fulde stipendier.

Hvorfor skal du ansøge?

De fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser er anerkendte internationale masteruddannelser, der er udformet og udbydes i fællesskab af en gruppe videregående uddannelsesinstitutioner.

Masteruddannelserne involverer mindst 3 institutioner fra mindst 3 forskellige lande og flere associerede partnere fra den akademiske og ikke-akademiske verden.

De omfatter typisk studie-, forsknings-, praktik-, specialeforberedelses- og forsvarsperioder.

Stipendier

Uddannelserne kan også tilbyde fulde stipendier til de dygtigste studerende fra hele verden. Stipendierne dækker studieudgifterne og bidrager til

  • rejse
  • visum
  • kost og logi

Erasmus Mundus-masteruddannelsernes varighed

Et til to studieår (60, 90 eller 120 ECTS-point).

Hvilken universitetsgrad får man?

Man får enten

  • en fælles mastergrad (dvs. ét eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner) eller
  • flere mastergrader (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet)

Du vil kunne fastlægge dette i detaljer, når du underskriver en studieaftale om den valgte fælles Erasmus Mundus-masteruddannelse ved begyndelsen af dit studium.

Søg og ansøg

De studerende ansøger direkte hos den institution, der forvalter det valgte program.

Du kan søge i kursuskataloget efter nærmere information om de seneste programmer, der udbydes.

Hvert år tilføjes der et nyt udvalg af fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus.

I de fleste tilfælde skal du indsende din ansøgning i perioden fra oktober til januar til uddannelser, der starter i det efterfølgende studieår.

Den enkelte masteruddannelses website indeholder alle oplysninger om studieforløbet, listen over de deltagende universiteter, adgangskravene og alle trinene i ansøgningsprocessen (med og uden stipendium).

Krav til ansøgerne

Du skal

  • have en bachelorgrad (første grad) eller være på det sidste år af dine bachelorstudier
  • være færdiguddannet, inden masterprogrammet starter

Du kan også ansøge, hvis du kan dokumentere en uddannelse på samme niveau som bachelor. Den skal være officielt anerkendt i henhold til national lovgivning og praksis i det land, der udsteder eksamensbeviset.

Vejledning i at ansøge

Erasmus Mundus-sammenslutningen har ressourcer til at hjælpe dig med at ansøge, bl.a. kursuskontakter, arrangementer med nationale frivillige og historier fra udvalgte ansøgere.

Råd og inspiration til ansøgere

Tilskud til institutioner

Erasmus+ tilbyder også tilskud til videregående uddannelsesinstitutioner til at gennemføre fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser.

Ansøgning som institution om tilskud til fælles Erasmus Mundus-uddannelse

Anden støtte

Forskere (Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter)

Flere ophold for enkeltpersoner med Erasmus+

Erasmus+-støtte til studerende, personale og andre

Grants for institutions

Erasmus+ also offers grants to higher education institutions to run EMJM programmes.

Applying as an institution for an EMJM programme grant

Other funding available

Researchers (Marie Skłodowska-Curie Actions)

More opportunities for individuals

Erasmus+ support for students, staff and others

Related documents