Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhchéim Mháistir Erasmus Mundus (mic léinn)

Déan iarratas ar Chomhchéim Mháistir Erasmus Mundus. Cuirtear fáilte roimh mhic léinn ó gach cearn den domhan. Déanfaidh tú staidéar i roinnt ollscoileanna san Eoraip agus níos faide i gcéin. Cuirtear scoláireachtaí iomlána ar fáil do na mic léinn is fearr.

Cén fáth iarratas a dhéanamh

Is céimeanna máistir idirnáisiúnta iomráiteacha iad Comhchéimeanna Máistir Erasmus Mundus. Dhear grúpa institiúidí ardoideachais iad go comhpháirteach, agus cuirtear ar fáil sna hinstitiúidí sin iad.

Bíonn 3 institiúid ó 3 thír éagsúla ar a laghad páirteach iontu, chomh maith le comhpháirtithe comhlachaithe iomadúla ón saol acadúil agus neamhacadúil.

Is iondúil go mbíonn tréimhsí staidéir, taighde, tréimhse oiliúna, ullmhú tráchtais agus cosaint tráchtais mar chuid díobh.

Tá scoláireachtaí ar fáil

D’fhéadfadh céimeanna máistir scoláireachtaí iomlána a thairiscint freisin do na mic léinn is airde rangaithe ar fud an domhain. Clúdaíonn scoláireachtaí do chostais rannpháirtíochta agus cuireann siad le

  • taisteal
  • víosa
  • liúntas maireachtála

Fad an mháistir

Tréimhse idir aon bhliain acadúil amháin nó dhá bhliain acadúla (60, 90 nó 120 creidiúint ECTS).

An cineál céime a bhronntar

Is é a bhronnfar ort

  • comhchéim ort (i.e. aon deimhniú céime amháin arna eisiúint thar ceann dhá institiúid ardoideachais ar a laghad) nó
  • Céimeanna iomadúla (i.e. dhá dheimhniú céime ar a laghad arna n-eisiúint ag dhá institiúid ardoideachais sa chuibhreannas)

Beidh tú in ann iad sin a shainiú go mion nuair a shíníonn tú comhaontú staidéir leis an gComhchéim Mháistir Erasmus Mundus ábhartha ag tús do chuid staidéir.

Cuardach agus iarratas a dhéanamh

Déanann mic léinn iarratas díreach chuig an institiúid ag a bhfuil an clár is rogha leo á reáchtáil.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh i gcatalóg na gcúrsaí chun sonraí a fháil faoi na cláir is déanaí atá ar fáil.

Cuirtear baisc nua de Chláir Mháistreachta Erasmus Mundus leis an liosta gach bliain.

I bhformhór na gcásanna, ba chóir duit d’iarratas a dhéanamh idir Deireadh Fómhair agus Eanáir do chúrsaí a thosóidh an bhliain acadúil dár gcionn.

Tá na sonraí go léir ar shuíomh gréasáin gach máistir faoin gcúrsa staidéir, liosta na n-ollscoileanna rannpháirteacha, na riachtanais iontrála agus gach céim den phróiseas iarratais (le scoláireacht agus gan scoláireacht).

An méid atá uait

Ní mór:

  • céim bhaitsiléara (céad chéim) a bheith agat, sin nó a bheith sa bhliain deiridh de do chuid staidéir bhaitsiléara
  • a bheith i do chéimí sula gcuirfear tús leis an clár máistreachta

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh freisin má léiríonn tú go bhfuil leibhéal foghlama agat atá comhionann le leibhéal baitsiléara. Is gá go mbeadh sin aitheanta go hoifigiúil, de réir reachtaíocht agus cleachtais náisiúnta, sa tír inar bronnadh céim.

Comhairle maidir le d’iarratas

Tá acmhainní ag Comhlachas Erasmus Mundus chun cabhrú leat iarratas a dhéanamh, teagmhálacha cúrsaí, imeachtaí le hionadaithe deonacha náisiúnta, agus scéalta ó iarratasóirí rathúla ina measc.

Comhairle agus inspioráid a fháil d’iarratasóirí

Deontais d’institiúidí

Cuireann Erasmus+ deontais ar fáil freisin d’institiúidí ardoideachais chun cláir EMJM a reáchtáil.

Iarratas a dhéanamh mar institiúid ar dheontas do chlár EMJM

Maoiniú eile atá ar fáil

Taighdeoirí (Gníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie)

Tuilleadh deiseanna do dhaoine aonair

Tacaíocht Erasmus+ do mhic léinn, do bhaill foirne agus do dhaoine eile