Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa (studentai)

Teikite paraišką dalyvauti „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje. Kviečiame studentus iš viso pasaulio. Studijuosite keliuose Europos ir kitų regionų universitetuose. Geriausiems studentams skiriama visa stipendija.

Kodėl verta teikti paraišką?

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos yra prestižinės tarptautinės magistrantūros studijų programos, kurias kartu rengia ir įgyvendina aukštojo mokslo institucijų grupė.

Programose dalyvauja bent 3 institucijos iš bent 3 skirtingų šalių ir įvairūs asocijuotieji akademinių ir neakademinių sričių partneriai.

Paprastai šias programas sudaro studijos, moksliniai tyrimai, stažuotės, disertacijų rengimas ir gynimas.

Siūlomos stipendijos

Pagal magistrantūros studijų programas taip pat gali būti teikiama visa stipendija geriausiems studentams iš viso pasaulio. Stipendijomis padengiamos jūsų dalyvavimo išlaidos ir iš dalies padengiamos išlaidos, susijusios su:

  • kelione,
  • viza,
  • pragyvenimu.

Magistro programos trukmė

1–2 akademiniai metai (60, 90 arba 120 ECTS kreditų).

Suteikiamo diplomo rūšis

Gausite

  • jungtinį diplomą (t. y. vieną diplomą, išduotą bent dviejų aukštojo mokslo įstaigų vardu) arba
  • keletą diplomų (t. y. bent du diplomus, išduotus dviejų konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų).

Tai galėsite išsamiai apibrėžti studijų pradžioje su atitinkama „Erasmus Mundus“ jungtine magistrantūros studijų programa pasirašydami studijų sutartį.

Paieška ir paraiškos teikimas

Studentai teikia paraišką tiesiogiai jų pasirinktą programą įgyvendinančiai institucijai.

Kursų kataloge galite ieškoti informacijos apie naujausias siūlomas programas.

Naujos atrinktos „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programos į sąrašą įtraukiamos kasmet.

Daugumoje atvejų paraiškas dėl kursų, prasidedančių kitais akademiniais metais, turėtumėte pateikti spaliosausio mėn.

Kiekvienos magistro programos interneto svetainėje pateikiama visa informacija apie studijų eigą, dalyvaujančių universitetų sąrašą, dalyvavimo reikalavimus ir visus paraiškų teikimo proceso etapus (su stipendija ir be jos).

Kokie reikalavimai jums keliami?

Privalote

  • turėti bakalauro laipsnį (pirmasis diplomas) arba būti paskutinių bakalauro studijų metų studentas;
  • baigti studijas iki magistrantūros studijų programos pradžios.

Paraiškas galite teikti ir tuo atveju, jei įrodote lygiavertį bakalaurui išsilavinimo lygį. Jis turi būti oficialiai pripažintas pagal šalies, kurioje suteikiamas diplomas, nacionalinės teisės aktus ir praktiką.

Patarimai, susiję su jūsų paraiška

„Erasmus Mundus“ asociacija siūlo išteklių, padedančių teikti paraiškas, tokių kaip kontaktinė informacija, renginiai su nacionaliniais savanorių atstovais ir atrinktų pareiškėjų pasakojimai.

Ieškokite pareiškėjams skirtų patarimų ir įkvepiančių idėjų

Dotacijos institucijoms

Pagal programą „Erasmus+“ taip pat teikiamos dotacijos aukštojo mokslo institucijoms, kad jos galėtų vykdyti „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas.

Institucijos paraiškos skirti „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos dotaciją teikimas

Kitas teikiamas finansavimas

Tyrėjai (Marie Skłodowskos-Curie veiksmai)

Daugiau galimybių pavieniams asmenims

„Erasmus+“ parama studentams, darbuotojams ir kitiems asmenims

Related documents