Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi (studentiem)

Piesakies kādai no “Erasmus Mundus” kopīgajām maģistrantūras programmām! Tās ir pieejamas studentiem no visas pasaules. Studijas notiks vairākās universitātēs Eiropā un citur pasaulē. Labākie studenti saņems pilna apmēra stipendijas.

Kāpēc ir vērts pieteikties?

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas ir prestižas starptautiskas studiju programmas, kuru izstrādi un īstenošanu nodrošina vairākas universitātes kopā.

Katrā programmā ir iesaistītas vismaz trīs augstākās izglītības iestādes no vismaz trīs dažādām valstīm un vairāki asociētie partneri gan no akadēmiskajām, gan neakadēmiskajām aprindām.

Programmas periods parasti ietver studijas, pētniecības darbu, praksi, diplomdarba izstrādi un aizstāvēšanu.

Stipendijas

Daudzas programmas spējīgākajiem maģistrantiem nodrošina arī stipendijas. Tās sedz izmaksas, kas saistītas ar studenta dalību programmā, kā arī

  • ceļa izdevumus,
  • maksu par vīzas saņemšanu,
  • iztikas pabalstu.

Studiju ilgums

1–2 akadēmiskie gadi (60, 90 vai 120 ECTS kredītpunkti)

Piešķirtais grāds

Pēc studiju pabeigšanas iegūsi vai nu

  • kopīgu grādu (t. i., vienu diplomu, kas izsniegts vismaz divu augstākās izglītības iestāžu vārdā) vai
  • vairākus grādus (t. i., vismaz divus diplomus, kurus izsniegušas divas augstākās izglītības iestādes, kas ir konsorcija sastāvā).

Sīkāku informāciju iegūsi studiju sākumā, kad parakstīsi līgumu par dalību attiecīgajā “Erasmus Mundus” programmā.

Meklē un piesakies

Studentiem jāpiesakās tieši izglītības iestādē, kura vada viņu izvēlēto programmu.

Sīkāku informāciju par pieejamām programmām atradīsi studiju kursu katalogā.

Katru gadu šis saraksts tiek papildināts ar jaunām atlasītām “Erasmus Mundus” maģistrantūras programmām.

Pieteikumi nākamajam akadēmiskajam gadam parasti jāiesniedz no oktobra līdz janvārim.

Katrā maģistrantūras programmas vietnē ir atrodama informācija par studiju norisi un iesaistītajām universitātēm, kā arī izklāstītas iestāšanās prasības un visi pieteikšanās procedūras posmi (studijām ar stipendiju vai bez tās).

Prasības

Vari pieteikties, ja

  • esi ieguvis pirmo bakalaura grādu vai mācies bakalaura studiju programmas pēdējā kursā un
  • absolvēsi pirms maģistra studiju programmas sākuma.

Vari pieteikties arī tad, ja spēj pierādīt, ka tevis sasniegtais izglītības līmenis ir līdzvērtīgs bakalaura grādam. Šai izglītībai jābūt oficiāli atzītai atbilstīgi tās valsts tiesībām un praksei, kura piešķir grādu.

Noderīgi resursi

“Erasmus Mundus” asociācija var palīdzēt tev aizpildīt pieteikumu un nodibināt kontaktus. Tā arī organizē pasākumus ar valstu brīvprātīgo pārstāvjiem un dalās ar iepriekšējo programmu dalībnieku veiksmes stāstiem.

Saņem padomu un rodi iedvesmu savam pieteikumam

Dotācijas iestādēm

Programma “Erasmus+” piedāvā dotācijas augstākās izglītības iestādēm, kuras vēlas vadīt “Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas.

“Erasmus Mundus” dotācijas iestādēm

Citas iespējas saņemt finansējumu

Pētniekiem (Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības)

Papildu iespējas privātpersonām

“Erasmus+” atbalsts studentiem, darbiniekiem u. c.