Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (studenci)

Zapisz się na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus! Zaproszenie skierowane jest do studentów z całego świata. Możesz równocześnie studiować na różnych uniwersytetach w Europie, a nawet poza jej granicami. Dla najlepszych studentów dostępne są pełne stypendia.

Heard about the European Student Card?

2 million cards have been issued making it easier for students to verify their status across countries.

Dlaczego warto się zgłosić?

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to prestiżowe międzynarodowe programy studiów, opracowane i realizowane wspólnie przez grupę instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład grupy wchodzą co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów oraz wielu partnerów stowarzyszonych ze środowisk akademickich i innych.

Program studiów obejmuje zwykle z okresu nauki, badań naukowych, staży, przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę.

Stypendia

Najlepsi studenci z całego świata mogą liczyć na pełne stypendia, które pokrywają koszty czesnego i część kosztów:

  • podróży
  • wiz
  • utrzymania.

Czas trwania studiów

1 rok do 2 lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

Rodzaj dyplomu ukończenia studiów

Możesz otrzymać:

  • albo wspólny dyplom (jedno świadectwo ukończenia studiów wydane w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego)
  • albo kilka dyplomów (co najmniej dwa dyplomy wydane przez dwie różne instytucje szkolnictwa wyższego należące do konsorcjum).

Będziesz mieć możliwość ustalenia szczegółów na początku studiów w momencie podpisywania umowy w ramach konkretnego wspólnego programu magisterskiego Erasmus Mundus.

Wyszukiwanie ofert i składanie zgłoszeń

Studenci zgłaszają się bezpośrednio do instytucji prowadzącej wybrany program.

W katalogu kursów można znaleźć szczegółowe informacje na temat najnowszych oferowanych programów.

Każdego roku do listy dodawana jest nowa oferta wybranych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

W większości przypadków zgłoszenia na kursy rozpoczynające się w kolejnym roku akademickim należy wysyłać w okresie od października do stycznia.

Na stronie internetowej każdego programu można znaleźć szczegółowe informacje na temat przebiegu studiów, uczelni biorących udział w programie, wymogów wstępnych oraz wszystkich etapów procedury zgłoszeniowej (zarówno ze stypendium, jak i bez).

Co jest wymagane?

Musisz:

  • mieć dyplom licencjacki lub być na ostatnim roku studiów licencjackich
  • ukończyć studia przed rozpoczęciem studiów magisterskich

Możesz również złożyć wniosek, jeżeli wykażesz, że masz poziom wykształcenia równoważny licencjatowi. Wykształcenie musi zostać oficjalnie uznane, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i praktyką krajową, w kraju przyznającym dyplom.

Pomoc dla zgłaszających się studentów

Stowarzyszenie „Erasmus Mundus” służy pomocą kandydatom na studia – oferuje możliwość kontaktu w sprawie poszczególnych kursów, organizuje spotkania z wolontariuszami reprezentującymi programy studiów oraz publikuje relacje studentów, którzy dostali się na studia.

Przeczytaj porady i poszukaj inspiracji!

Dotacje dla instytucji

Program Erasmus+ oferuje również instytucjom szkolnictwa wyższego dotacje na prowadzenie programów Erasmus Mundus.

Wnioski o dotacje dla instytucji w programie „Erasmus Mundus”

Inne dostępne środki finansowe

Dla naukowców (działania „Maria Skłodowska-Curie”)

Inne oferty dla osób indywidualnych

Program Erasmus+ dla studentów, wykładowców i nie tylko