Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (studenci)

Zapisz się na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus! Zaproszenie skierowane jest do studentów z całego świata. Możesz równocześnie studiować na różnych uniwersytetach w Europie, a nawet poza jej granicami. Dla najlepszych studentów dostępne są pełne stypendia.

Dlaczego warto się zgłosić?

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus to prestiżowe międzynarodowe programy studiów, opracowane i realizowane wspólnie przez grupę instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład grupy wchodzą co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów oraz wielu partnerów stowarzyszonych ze środowisk akademickich i innych.

Program studiów obejmuje zwykle z okresu nauki, badań naukowych, staży, przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę.

Stypendia

Najlepsi studenci z całego świata mogą liczyć na pełne stypendia, które pokrywają koszty czesnego i część kosztów:

  • podróży
  • wiz
  • utrzymania.

Czas trwania studiów

1 rok do 2 lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

Rodzaj dyplomu ukończenia studiów

Możesz otrzymać:

  • albo wspólny dyplom (jedno świadectwo ukończenia studiów wydane w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego)
  • albo kilka dyplomów (co najmniej dwa dyplomy wydane przez dwie różne instytucje szkolnictwa wyższego należące do konsorcjum).

Będziesz mieć możliwość ustalenia szczegółów na początku studiów w momencie podpisywania umowy w ramach konkretnego wspólnego programu magisterskiego Erasmus Mundus.

Wyszukiwanie ofert i składanie zgłoszeń

Studenci zgłaszają się bezpośrednio do instytucji prowadzącej wybrany program.

W katalogu kursów można znaleźć szczegółowe informacje na temat najnowszych oferowanych programów.

Każdego roku do listy dodawana jest nowa oferta wybranych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

W większości przypadków zgłoszenia na kursy rozpoczynające się w kolejnym roku akademickim należy wysyłać w okresie od października do stycznia.

Na stronie internetowej każdego programu można znaleźć szczegółowe informacje na temat przebiegu studiów, uczelni biorących udział w programie, wymogów wstępnych oraz wszystkich etapów procedury zgłoszeniowej (zarówno ze stypendium, jak i bez).

Co jest wymagane?

Musisz:

  • mieć dyplom licencjacki lub być na ostatnim roku studiów licencjackich
  • ukończyć studia przed rozpoczęciem studiów magisterskich

Możesz również złożyć wniosek, jeżeli wykażesz, że masz poziom wykształcenia równoważny licencjatowi. Wykształcenie musi zostać oficjalnie uznane, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i praktyką krajową, w kraju przyznającym dyplom.

Pomoc dla zgłaszających się studentów

Stowarzyszenie „Erasmus Mundus” służy pomocą kandydatom na studia – oferuje możliwość kontaktu w sprawie poszczególnych kursów, organizuje spotkania z wolontariuszami reprezentującymi programy studiów oraz publikuje relacje studentów, którzy dostali się na studia.

Przeczytaj porady i poszukaj inspiracji!

Dotacje dla instytucji

Program Erasmus+ oferuje również instytucjom szkolnictwa wyższego dotacje na prowadzenie programów Erasmus Mundus.

Wnioski o dotacje dla instytucji w programie „Erasmus Mundus”

Inne dostępne środki finansowe

Dla naukowców (działania „Maria Skłodowska-Curie”)

Inne oferty dla osób indywidualnych

Program Erasmus+ dla studentów, wykładowców i nie tylko