Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Programe de masterat comun Erasmus Mundus (studenți)

Depuneți-vă candidatura pentru un masterat comun Erasmus Mundus. Studenții din întreaga lume sunt bineveniți. Veți studia la mai multe universități din Europa și nu numai. Cei mai buni studenți beneficiază de burse integrale.

Informații generale

Masteratele comune Erasmus Mundus sunt programe internaționale de prestigiu, organizate de un grup de instituții de învățământ superior.

Acestea implică cel puțin 3 instituții din cel puțin 3 țări diferite și mai mulți parteneri asociați din mediul academic și neacademic.

De regulă, în programele de masterat sunt incluse perioade pentru studiu, cercetare, stagiu, precum și pentru pregătirea și susținerea lucrării de disertație.

Burse disponibile

În cadrul acestor programe de masterat, se oferă și burse integrale pentru studenții cel mai bine clasați din întreaga lume. Aceste burse acoperă costurile de participare la program și contribuie la:

  • cheltuielile de călătorie
  • cheltuielile pentru obținerea vizei
  • alocația de subzistență.

Durată

1-2 ani universitari (60, 90 sau 120 de credite ECTS).

Tipuri de diplomă

Programul de masterat oferă acces la:

  • o diplomă comună (o diplomă de absolvire eliberată în numele a cel puțin două instituții de învățământ superior) sau
  • o diplomă multiplă (cel puțin două diplome de absolvire eliberate de două instituții de învățământ superior din consorțiu)

Veți putea stabili acest lucru atunci când semnați convenția de studiu cu programul de masterat comun Erasmus Mundus respectiv.

Căutați un curs și depuneți-vă candidatura

Studenții își depun candidatura direct la instituția de învățământ care oferă programul ales.

Pentru detalii privind cele mai recente programe propuse, puteți consulta catalogul de cursuri.

În fiecare an, pe listă se adaugă un nou set de programe de masterat Erasmus Mundus.

În general, pentru cursurile care încep în anul universitar următor, trebuie să vă depuneți candidatura în perioada octombrie-ianuarie.

Pentru fiecare master există un site cu informații detaliate despre curs, lista universităților participante, cerințele de admitere și toate etapele necesare pentru depunerea candidaturii (cu și fără bursă).

Eligibilitate

Trebuie

  • să aveți o diplomă de licență (ciclul I) sau să fiți în ultimul an de studii de licență
  • să absolviți studiile înainte de data începerea programului de masterat.

De asemenea, vă puteți depune candidatura dacă demonstrați că dețineți un nivel de studii echivalent cu cel al unei diplome de licență. Acesta trebuie să fie recunoscut oficial, în conformitate cu legislația și practicile naționale, în țara care acordă diploma.

Sfaturi

Asociația Erasmus Mundus dispune de resurse pentru a vă ajuta să vă depuneți candidatura, cum ar fi contacte pentru cursuri, evenimente cu reprezentanți naționali ai voluntarilor și mărturii ale candidaților selecționați.

Sfaturi și surse de inspirație pentru solicitanți

Granturi pentru instituții

Erasmus+ oferă, de asemenea, granturi pentru instituțiile de învățământ superior în vederea derulării programelor de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM).

Depunerea candidaturii în calitate de instituție pentru un grant în cadrul programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJM)

Alte surse de finanțare

Cercetători (acțiunile Marie Skłodowska-Curie)

Alte oportunități pentru persoanele fizice

Sprijin Erasmus+ pentru studenți, membrii personalului etc.

Grants for institutions

Erasmus+ also offers grants to higher education institutions to run EMJM programmes.

Applying as an institution for an EMJM programme grant

Other funding available

Researchers (Marie Skłodowska-Curie Actions)

More opportunities for individuals

Erasmus+ support for students, staff and others

Related documents