Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Master Konġunt tal-Erasmus Mundus (studenti)

Applika għal Master Konġunt tal-Erasmus Mundus. Jintlaqgħu studenti mid-dinja kollha. Int se tistudja f’diversi universitajiet fl-Ewropa u lil hinn minnha. Hemm disponibbli boroż ta’ studju sħaħ għall-aħjar studenti.

Għaliex għandek tapplika

Il-Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus huma masters internazzjonali prestiġjużi, imfassla u mwassla b’mod konġunt minn grupp ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

Dawn jinvolvu mill-inqas 3 istituzzjonijiet minn mill-inqas 3 pajjiżi differenti, u sħab assoċjati multipli mid-dinja akkademika u mhux akkademika.

Tipikament, dawn jinkludu perjodi ta’ studju, riċerka, traineeship, tħejjija tat-teżi u difiża.

Boroż ta’ studju disponibbli

Il-Masters jistgħu joffru wkoll boroż ta’ studju sħaħ lill-istudenti bl-aħjar klassifikazzjoni madwar id-dinja. Il-boroż ta’ studju jkopru l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni tiegħek u jikkontribwixxu għal

  • l-ivvjaġġar
  • il-viża
  • is-sussistenza tal-għajxien

Tul ta’ żmien tal-Masters

minn sena sa sentejn akkademiċi (60, 90 jew 120 kreditu tal-ECTS)

Tip ta’ lawrja mogħtija

Se tiggwadanja jew

  • lawrja konġunta (jiġifieri, ċertifikat wieħed ta’ lawrja maħruġ f’isem mill-inqas żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja) jew
  • lawrji multipli (jiġifieri, mill-inqas żewġ ċertifikati ta’ lawrja maħruġa minn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja tal-konsorzju)

Se tkun tista’ tiddefinixxi dawn fid-dettall meta tiffirma ftehim ta’ studju mal-Master Konġunt tal-Erasmus Mundus rilevanti fil-bidu tal-istudji tiegħek.

Fittex u applika

L-istudenti japplikaw direttament mal-istituzzjoni li tmexxi l-programm magħżul tagħhom.

Tista’ tfittex fil-katalgu tal-kors għad-dettalji tal-aħħar programmi offruti.

Kull sena jiżdied mal-lista lott ġdid ta’ Masters tal-Erasmus Mundus magħżulin.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, għandek tissottometti l-applikazzjoni tiegħek bejn Ottubru u Jannar għal korsijiet li jibdew is-sena akkademika ta’ wara.

Kull sit web ta’ master għandu d-dettalji kollha dwar il-kors ta’ studju, il-lista tal-universitajiet parteċipanti, ir-rekwiżiti tad-dħul u l-passi kollha tal-proċess tal-applikazzjoni (bil-borża ta’ studju u mingħajrha).

X’għandek bżonn

Għandek bżonn

  • lawrja ta’ baċellerat (l-ewwel lawrja), jew tkun fl-aħħar sena ta’ studji ta’ baċellerat
  • tkun gradwat qabel jibda l-programm tal-masters

Tista’ tapplika wkoll jekk turi livell ekwivalenti ta’ tagħlim ta’ baċellerat. Dan għandu jiġi rikonoxxut uffiċjalment, skont il-leġiżlazzjoni u l-prattiki nazzjonali, fil-pajjiż li jagħti l-lawrja.

Pariri dwar l-applikazzjoni tiegħek

L-Assoċjazzjoni Erasmus Mundus għandha riżorsi biex tgħinek tapplika, inklużi kuntatti ta’ korsijiet, avvenimenti ma’ rappreżentanti tal-voluntiera nazzjonali, u stejjer minn applikanti magħżula.

Sib pariri u ispirazzjoni għall-applikanti

Għotjiet għall-istituzzjonijiet

L-Erasmus+ joffri wkoll għotjiet lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex imexxu l-programmi EMJM.

Applika bħala istituzzjoni għal għotja tal-programm EMJM

Fondi disponibbli oħra

Riċerkaturi (Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie)

Ibbrawżja l-opportunitajiet għall-individwi

Appoġġ tal-Erasmus+ għall-istudenti, l-istaff u oħrajn