Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (študenti)

Prijavite se na skupni magistrski študij Erasmus Mundus. Prijavijo se lahko študenti in študentke z vsega sveta. Študirali boste na več univerzah v Evropi in zunaj nje, najboljšim študentkam in študentom pa so na voljo polne štipendije.

Zakaj se prijaviti?

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je prestižni mednarodni magistrski študij, ki ga skupaj oblikuje in izvaja skupina visokošolskih institucij.

Vključuje vsaj tri institucije iz vsaj treh različnih držav in več pridruženih partnerjev iz akademskega in neakademskega sveta.

Običajno zajema obdobja študija, raziskav, pripravništva, pripravo in zagovor magistrske naloge.

Štipendije na voljo

Najboljšim študentkam in študentom s celega sveta se lahko podelijo tudi polne štipendije za magistrski študij. Štipendije krijejo stroške udeležbe in prispevajo k

  • stroškom potovanja
  • stroškom vizumov
  • nadomestilu za življenjske stroške

Trajanje magistrskega študija

1 do 2 študijski leti (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS).

Vrsta podeljene diplome

Pridobili boste bodisi

  • skupno diplomo (tj. eno diplomo, ki jo skupaj izdata najmanj dve visokošolski instituciji) ali
  • večkratno diplomo (tj. najmanj dve diplomi, ki ju izdata dve visokošolski instituciji konzorcija)

O tem se boste lahko dokončno odločili na začetku študija ob podpisu študijskega sporazuma z ustreznim skupnim magistrskim študijskim programom Erasmus Mundus.

Iskanje in prijava

Študenti se prijavijo neposredno na ustanovo, ki upravlja izbrani program.

Podrobnosti o najnovejših programih, ki so na voljo, lahko iščete po katalogu programov.

Seznam vsako leto dopolnijo z novimi izbranimi magistrskimi programi Erasmus Mundus.

Za večino programov se prijave sprejemajo od oktobra do januarja za študijske programe, ki se začnejo naslednje študijsko leto.

Na spletnem mestu vsakega magistrskega programa so navedene vse podrobnosti o študiju, seznam sodelujočih univerz, vstopni pogoji in vse faze prijavnega postopka (s štipendijo in brez nje).

Kaj potrebujete

Izpolnjevati morate naslednja pogoja:

  • imeti morate univerzitetno diplomo (prve stopnje) ali biti v zadnjem letniku dodiplomskega študija
  • diplomirati morate pred začetkom magistrskega programa

Prijavite se lahko tudi, če dokažete enakovredno raven izobrazbe, ki mora biti uradno priznana v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso države, ki je diplomo podelila.

Nasveti v zvezi z vašo vlogo

Združenje Erasmus Mundus vam lahko pomaga pri prijavi in vam posreduje kontaktne podatke, dogodke z nacionalnimi prostovoljci in zgodbe uspešnih kandidatov.

Nasveti in napotki za prijavitelje

Nepovratna sredstva za institucije

Program Erasmus+ tudi visokošolskim institucijam zagotavlja nepovratna sredstva za izvajanje programov skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus.

Prijava kot institucija za nepovratna sredstva programa skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus

Druga razpoložljiva finančna sredstva

Raziskovalci (ukrepi Marie Skłodowske-Curie)

Več priložnosti za posameznike

Podpora Erasmus+ za študente, osebje in druge

Grants for institutions

Erasmus+ also offers grants to higher education institutions to run EMJM programmes.

Applying as an institution for an EMJM programme grant

Other funding available

Researchers (Marie Skłodowska-Curie Actions)

More opportunities for individuals

Erasmus+ support for students, staff and others

Related documents