Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus (studenten)

Schrijf je in voor een gezamenlijke Erasmus Mundus-masteropleiding! Studenten uit de hele wereld zijn welkom. Het is een kans om aan verschillende universiteiten in en buiten Europa te studeren. Voor de beste studenten zijn volledige beurzen beschikbaar.

Waarom meedoen?

De gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zijn prestigieuze internationale masteropleidingen die gezamenlijk worden ontworpen en aangeboden door een groep instellingen voor hoger onderwijs.

Daarbij zijn minstens drie instellingen uit minstens drie verschillende landen betrokken, en meerdere geassocieerde partners uit de academische en niet-academische wereld.

Ze bevatten meestal verschillende onderdelen: studie, onderzoek, een stage en de voorbereiding en verdediging van een proefschrift.

Beurzen

Voor masterprogramma’s kunnen de beste studenten ter wereld een beurs aangeboden krijgen. Een beurs dekt je deelnamekosten en komt tegemoet in de:

  • reiskosten
  • visumkosten
  • kosten van levensonderhoud

Duur van een masteropleiding

één tot twee academiejaren (60, 90 of 120 ECTS-studiepunten).

Soort titel

Je behaalt ofwel:

  • een gemeenschappelijke titel (d.w.z. één diploma namens ten minste twee instellingen voor hoger onderwijs), ofwel
  • een meervoudige titel (d.w.z. ten minste twee diploma’s van twee instellingen voor hoger onderwijs in het consortium)

Je kunt dit in detail vastleggen wanneer je aan het begin van je studie een studieovereenkomst met de desbetreffende gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus ondertekent.

Een programma uitkiezen en je inschrijven

De aanvraag dien je rechtstreeks in bij de instelling die het programma aanbiedt dat je hebt gekozen.

Je kunt in de cursuscatalogus zoeken naar het meest recente programma-aanbod.

Elk jaar wordt een aantal nieuwe masterprogramma’s van Erasmus Mundus aan de lijst toegevoegd.

In de meeste gevallen moet je tussen oktober en januari een aanvraag indienen voor cursussen die in het volgende academische jaar beginnen.

Op de website van elke masteropleiding staan alle gegevens over de studierichting, de lijst van de deelnemende universiteiten, de toelatingseisen en alle stappen van de aanvraagprocedure (met en zonder beurs).

Wat heb je nodig?

Je moet:

  • een bachelordiploma (eerste graad) hebben of in het laatste jaar van de bachelorstudie zitten
  • voor het begin van het masterprogramma afstuderen

Je kunt ook een aanvraag indienen als je een gelijkwaardig opleidingsniveau kunt aantonen. Dit moet officieel zijn erkend overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijken in het land waar de graad wordt toegekend.

Hulp bij je aanvraag

De Erasmus Mundus-vereniging beschikt over middelen om je te helpen bij het indienen van de aanvraag, zoals contactpersonen voor cursussen, evenementen met vrijwillige vertegenwoordigers uit verschillende landen en verhalen van succesvolle kandidaten.

Advies en inspiratie voor aanvragers

Subsidies voor instellingen

Erasmus+ heeft ook subsidies voor instellingen voor hoger onderwijs om EMJM-programma’s uit te voeren.

Aanvraag van een EMJM-subsidie als instelling

Andere financiering

Onderzoekers (Marie Skłodowska-Curie-acties)

Mogelijkheden voor individuele personen

Erasmus+-steun voor studenten, personeelsleden en anderen

Grants for institutions

Erasmus+ also offers grants to higher education institutions to run EMJM programmes.

Applying as an institution for an EMJM programme grant

Other funding available

Researchers (Marie Skłodowska-Curie Actions)

More opportunities for individuals

Erasmus+ support for students, staff and others

Related documents