Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukturirani dialog

Namen

Strukturirani dialog je namenjen aktivnemu družbenemu udejstovanju mladih ter spodbujanju dialoga o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo mlade.

Dejavnosti so namenjene predvsem povezovanju mladih z oblikovalci politik pri pripravi zadevnih politik, zlasti strategije EU za mlade.

Možnosti

Program Erasmus+ podpira:

  • nacionalna, transnacionalna in mednarodna srečanja in seminarje, ki ponujajo prostor za informacije, razpravo in dialog med mladimi in oblikovalci politik
  • nacionalna in mednarodna srečanja in seminarje, ki so priprava na uradne konference o mladih
  • dogodke, ki spodbujajo razprave in obveščanje o temah glede mladinskih politik, povezanih z dejavnostmi, ki so organizirane med tednom mladih
  • posvetovanja z mladimi
  • srečanja, seminarje, dogodke in razprave med mladimi in oblikovalci politik/strokovnjaki na temo udeležbe v demokratičnem življenju
  • dogodke – simulacijo delovanja demokratičnih institucij in vloge oblikovalcev politik v teh institucijah

Mladi morajo voditi dejavnosti in aktivno sodelovati v vseh fazah projekta.

Delovanje

Organizacije se lahko za nacionalna in mednarodna srečanja prijavijo v okviru konzorcija, ki ga sestavljata najmanj dve organizaciji iz dveh različnih držav, od katerih je najmanj ena iz države programa Erasmus+.

Ena od organizacij, ki se nameravajo prijaviti za nacionalna srečanja, mora biti iz države programa Erasmus+.

 

Organizacija prijaviteljica odda vlogo v imenu konzorcija in vodi projekt. Organizacije, ki želijo sodelovati, morajo imeti sedež v državi programa Erasmus+ ali partnerski državi.

Dodatne informacije

Nacionalna srečanja morajo potekati v državi sedeža organizacije prijaviteljice.

Transnacionalna srečanja lahko potekajo v kateri koli državi programa Erasmus+, udeleženi v projektu.

Dejavnosti lahko tudi potekajo v instituciji Evropske unije.

V projektu lahko sodelujejo mladi, stari od 13 do 30 let, ki prebivajo v državah, vključenih v projekt.

Oblikovalci politik lahko sodelujejo v projektu ne glede na starost ali državo prebivanja.

Projekti trajajo od 3 do 24 mesecev.

V projektu mora sodelovati najmanj 30 mladih udeležencev.

Prijava

Prijave je treba oddati na nacionalni agenciji države programa Erasmus+, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica ali prek spletne strani Obrazci Erasmus+

Več informacij

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Za več informacij se lahko obrnete na nacionalno agencijo ali na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.