Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Gestructureerde dialoog

Wat is het doel?

De gestructureerde dialoog heeft tot doel om jongeren actief te betrekken bij het democratisch proces en het debat aan te zwengelen over onderwerpen die jongeren aangaan.

Dit moet leiden tot een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers over de ontwikkeling van het jongerenbeleid, met name de EU-strategie voor jongeren.

Wat biedt Erasmus+ op dit gebied?

Erasmus+ biedt organisaties de kans om:

  • nationale en internationale bijeenkomsten en seminars te organiseren om informatie-uitwisseling, debat en dialoog tussen jongeren en beleidsmakers te faciliteren
  • nationale en internationale bijeenkomsten en seminars te organiseren om officiële EU-jeugdconferenties voor te bereiden
  • evenementen te organiseren om het debat en de informatie-uitwisseling te bevorderen over thema's binnen het jeugdbeleid die verband houden met de activiteiten van de Jeugdweek
  • raadplegingen van jongeren te organiseren
  • bijeenkomsten, seminars, evenementen of debatten te organiseren tussen jongeren en beleidsmakers en deskundigen, over deelname aan het democratisch proces
  • evenementen te organiseren waarbij de werking van de democratische instellingen en de rol van beleidsmakers daarin worden gesimuleerd

De activiteiten moeten worden geleid door jongeren en zij moeten actief deelnemen aan alle fasen van een project.

Hoe werkt het?

Organisaties die een nationale of internationale bijeenkomst willen organiseren, moeten dat doen als lid van een consortium van ten minste twee organisaties uit twee verschillende landen, waarvan ten minste één een programmaland is.

Organisaties die een nationale bijeenkomst willen organiseren, moeten daarbij ten minste één organisatie uit een programmaland betrekken.

 

De aanvrager is namens het consortium verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag en voor het projectbeheer. Organisaties die willen deelnemen, moeten gevestigd zijn in een programmaland of een partnerland.

Wat moet u nog meer weten?

Nationale bijeenkomsten moeten plaatsvinden in het land waar de aanvragende organisatie gevestigd is.

Internationale bijeenkomsten moeten plaatsvinden in een programmaland dat bij het project betrokken is.

De activiteiten mogen ook worden gehouden in een plaats waar een EU-instelling gevestigd is.

De jongeren die aan het project deelnemen moeten tussen 13 en 30 jaar oud zijn en in een van de projectlanden wonen.

Deze beperkingen gelden niet voor deelnemende beleidsmakers.

Een project mag 3 tot 24 maanden duren.

Bij het project moeten minstens 30 jongeren worden betrokken.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet worden ingediend bij het nationaal agentschap in het programmaland waar de aanvragende organisatie gevestigd is, of met behulp van de online-formulieren voor Erasmus+.

Meer informatie

In de programmagids van Erasmus+ vindt u meer informatie.

Ook de nationale agentschappen en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur kunnen u verder helpen.