Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Zorganizowany dialog

Jaki jest cel?

Usystematyzowany dialog służy propagowaniu aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym i wspieraniu dyskusji na najważniejsze tematy odnoszące się do młodzieży.

Projekty te mają konkretnie na celu organizowanie dyskusji z udziałem młodzieży i polityków, która pomoże w kształtowaniu polityki dotyczącej młodzieży, w tym zwłaszcza strategii UE na rzecz młodzieży.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ umożliwia organizowanie:

  • krajowych i międzynarodowych spotkań i konferencji będących okazją do wymiany informacji, a także debat i rozmów młodych ludzi z politykami
  • krajowych i międzynarodowych spotkań i konferencji, które przygotowują grunt pod oficjalne konferencje na temat młodzieży
  • wydarzeń promujących debaty i wymianę informacji na tematy dotyczące polityki na rzecz młodzieży, powiązanych z programem Tygodnia Młodzieży
  • konsultacji z udziałem osób młodych
  • spotkań, konferencji, wydarzeń informacyjnych lub debat z udziałem młodych ludzi oraz polityków i ekspertów na temat udziału w życiu demokratycznym
  • wydarzeń symulujących funkcjonowanie instytucji demokratycznych i odzwierciedlających rolę osób, które odpowiadają w nich za podejmowanie decyzji.

Projektami tymi powinni kierować młodzi ludzie, którzy powinni także aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach ich realizacji.

Jak to działa?

Organizacje planujące udział w krajowych lub międzynarodowych spotkaniach muszą zgłosić się jako należące do konsorcjum składającego się z co najmniej dwóch organizacji z dwóch różnych krajów, przy czym przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z kraju uczestniczącego w programie.

Jedna spośród organizacji zamierzających zgłosić się do udziału w krajowych spotkaniach musi być z kraju uczestniczącego w programie.

 

Organizacja wypełniająca zgłoszenie odpowiada za wysłanie go w imieniu konsorcjum oraz za zarządzanie projektem. Organizacje planujące udział w projekcie muszą mieć siedzibę w kraju uczestniczącym w programie lub kraju partnerskim.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Krajowe spotkania muszą odbywać się w kraju, w którym znajduje się siedziba organizacji składającej wniosek.

Spotkania międzynarodowe mogą odbywać się w dowolnym kraju uczestniczącym w programie zaangażowanym w realizację projektu.

Projekty mogą być również organizowane w siedzibie instytucji Unii Europejskiej.

Młodzi ludzie biorący udział w projekcie powinni być w wieku od 13 do 30 lat i powinni mieszkać na stałe w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.

Natomiast w przypadku polityków udział nie jest uwarunkowany wiekiem ani krajem zamieszkania.

Projekty mogą trwać od trzech do 24 miesięcy.

W projekcie musi uczestniczyć co najmniej 30 młodych osób.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy kierować do agencji krajowej w kraju uczestniczącym w programie, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca, lub za pośrednictwem strony internetowej Erasmus+ forms.

Więcej informacji

Najważniejszym źródłem informacji na temat tych spotkań jest Przewodnik po programie Erasmus+.

Więcej informacji udzielają agencje krajowe, można się także skontaktować z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.