Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Struktureret dialog

Hvad er målet?

Den strukturerede dialog skal øge unges aktive deltagelse i det demokratiske liv og skabe debat om emner af betydning for unge mennesker.

Helt konkret skal disse aktiviteter samle unge og beslutningstagere i en dialog, så der kan udvikles politikker på dette område, især EU's ungdomsstrategi.

Hvilke muligheder er der?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at organisere:

  • nationale, transnationale og internationale møder og seminarer, der åbner for information, debat og dialog mellem unge og beslutningstagere
  • nationale, transnationale og internationale møder og seminarer, der baner vejen for de officielle ungdomskonferencer
  • arrangementer, der fremmer debat og information om ungdomspolitiske emner i forbindelse med aktiviteterne under ungdomsugen
  • høringer af unge
  • møder, seminarer, arrangementer og debatter mellem unge og beslutningstagere og eksperter i deltagelse i det demokratiske liv
  • arrangementer, der simulerer, hvordan de demokratiske institutioner fungerer, og beslutningstagernes rolle.

Aktiviteterne skal styres af unge, som skal være aktivt involveret i alle projektets stadier.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, der ansøger om at arrangere nationale eller transnationale møder, skal gøre det som en del af et konsortium, der består af mindst to organisationer fra to forskellige lande, hvoraf mindst ét er et programland.

Når organisationer ansøger om at arrangere nationale møder, skal der deltage mindst én organisation fra et programland.

 

Ansøgeren har ansvaret for at indsende ansøgningen på vegne af konsortiet og for at administrere projektet. Organisationer, der ønsker at deltage, skal have hjemsted i et programland eller partnerland.

Hvad mere skal du vide?

Nationale møder skal finde sted i ansøgerorganisationens hjemland.

Transnationale møder kan finde sted i et hvilket som helst af de programlande, der er involveret i projektet.

Aktiviteterne kan også afvikles i en af EU's institutioner.

De unge, der deltager i projektet, skal være mellem 13 og 30 år og være bosiddende i et af de lande, der indgår i projektet.

Beslutningstagere, der deltager i projektet, kan være med uanset alder eller hjemland.

Projekterne varer mellem 3 og 24 måneder.

Der skal deltage mindst 30 unge i projektet.

Hvordan ansøger du?

Ansøgninger skal sendes til det nationale agentur i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret eller via websitet Erasmus+ Forms.

Mere information

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om de fælles kandidatuddannelser.

Du kan få mere information hos de nationale agenturer, eller du kan kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).