Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dialogul structurat

Obiective

Dialogul structurat promovează participarea activă a tinerilor la viața democratică și încurajează dezbaterea pe teme majore care îi afectează pe tineri.

Mai concret, aceste activități au scopul de a oferi un cadru pentru discuții între cetățeni și factorii de decizie. În acest fel, se pot obține contribuții la elaborarea politicilor în domeniu, în special în ceea ce privește strategia UE pentru tineret.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor posibilitatea de a desfășura:

  • reuniuni sau seminare naționale, transnaționale sau internaționale care să permită angajarea dialogului și schimbul de informații între tineri și factorii de decizie
  • reuniuni sau seminare naționale, transnaționale sau internaționale care pregătesc terenul pentru conferințele oficiale de tineret
  • evenimente care promovează dezbateri și informații pe teme de politici pentru tineret legate de activitățile organizate cu ocazia Săptămânii europene a tineretului
  • consultări cu tinerii
  • reuniuni, seminare, evenimente sau dezbateri între tineri și factori de decizie/experți în domeniul participării la viața democratică
  • evenimente care stimulează funcționarea instituțiilor democratice și rolurile factorilor de decizie în raport cu aceste instituții.

Activitățile trebuie să fie organizate de tineri, iar aceștia trebuie să fie implicați în mod activ în toate etapele unui proiect.

Cum funcționează

Organizațiile care intenționează să depună o cerere de finanțare pentru reuniuni naționale sau transnaționale trebuie să facă acest lucru ca parte a unui consorțiu compus din cel puțin două organizații din două țări diferite, din care cel puțin una trebuie să fie o țară participantă la program.

Reuniunile naționale trebuie să implice cel puțin o organizație dintr-o țară participantă la program.

 

Solicitantul răspunde de depunerea cererii în numele consorțiului, precum și de gestionarea proiectului. Organizațiile care intenționează să participe la aceste proiecte trebuie să aibă sediul într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră.

Detalii practice

Reuniunile naționale trebuie să aibă loc în țara organizației solicitante.

Reuniunile transnaționale pot să se desfășoare în oricare dintre țările participante la program implicate în proiect.

Activitățile pot fi organizate și la sediul unei instituții europene.

Pot participa la proiect tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani. Aceștia trebuie să fie rezidenți ai țărilor implicate în proiect.

În ceea ce privește factorii de decizie implicați în proiect, aceștia pot participa indiferent de vârstă sau de țara de reședință.

Durata proiectelor este de 3 până la 24 de luni.

În proiect trebuie să fie implicați minimum 30 de tineri.

Depunerea cererii

Cererile trebuie depuse la agenția națională din țara participantă la program în care este stabilită organizația sau transmise prin intermediul site-ului Erasmus+ forms.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la aceste oportunități.

Contactați agențiile naționale sau Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.