Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Struktūrinis dialogas

Tikslas

Struktūriniu dialogu siekiama skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir diskusijas svarbiausiais jaunimui aktualiais klausimais.

Konkrečiau šia veikla siekiama suburti jaunimą ir už sprendimų priėmimą atsakingus asmenis diskutuoti ir taip padėti plėtoti sektoriaus politiką, visų pirma ES jaunimo strategiją.

Kokių galimybių esama?

„Erasmus+“ suteikia galimybę organizacijoms rengti:

  • nacionalinius ir tarptautinius susitikimus arba seminarus, kuriuose jaunuoliai ir už sprendimų priėmimą atsakingi asmenys gali dalytis informacija, diskutuoti ir palaikyti dialogą;
  • nacionalinius ir tarptautinius susitikimus arba seminarus, kuriuose rengiamasi oficialioms jaunimo konferencijoms;
  • renginius, kuriuose skatinamos diskusijos ir informavimas jaunimo politikos temomis, susijusiomis su Europos jaunimo savaitės veikla;
  • konsultacijas su jaunimu;
  • jaunimo ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų ir ekspertų susitikimus, seminarus, renginius arba diskusijas dalyvavimo demokratiniame gyvenime tema;
  • renginius, kuriuose imituojamas demokratinių institucijų veikimas ir už sprendimų priėmimą atsakingų asmenų vaidmuo šiose institucijose.

Jaunimas turėtų vadovauti šiai veiklai ir aktyviai dalyvauti visuose projekto etapuose.

Kaip tai veikia?

Paraiškas dėl nacionalinių arba tarptautinių susitikimų teikti ketinančios organizacijos tai daryti turi kaip konsorciumo, kurį sudaro bent dvi organizacijos, esančios dviejose skirtingose šalyse, iš kurių bent viena yra programos šalis, dalis.

Tarp paraiškas dėl nacionalinių susitikimų teikti ketinančių organizacijų turi būti viena programos šalies organizacija.

 

Pareiškėjas atsako už paraiškos teikimą konsorciumo vardu ir už projekto valdymą. Dalyvauti ketinančios organizacijos turi būti įsteigtos programos šalyje arba šalyje partnerėje.

Ką dar reikėtų žinoti?

Nacionaliniai susitikimai turi vykti paraišką teikiančios organizacijos šalyje.

Tarptautiniai susitikimai gali vykti bet kurioje iš projekte dalyvaujančių programos šalių.

Veikla gali būti vykdoma ir Europos Sąjungos institucijos buveinėje.

Projekte dalyvaujantys jaunuoliai turėtų būti 13–30 metų amžiaus ir nuolat gyventi vienoje iš projekte dalyvaujančių šalių.

Už sprendimų priėmimą atsakingi asmenys projekte gali dalyvauti nepriklausomai nuo jų amžiaus ar gyvenamosios šalies.

Projektų trukmė – nuo 3 iki 24 mėnesių.

Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 30 jaunų dalyvių.

Kaip teikti paraišką?

Paraišką reikėtų pateikti programos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai arba svetainėje Erasmus+ forms.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie šias galimybes šaltinis.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.