Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukturerad dialog

Vad går det ut på?

Strukturerade dialoger ska få fler unga att delta i demokratin och stimulera debatten om viktiga ungdomsfrågor.

Målet är särskilt att främja diskussioner mellan unga och beslutsfattare för att bidra till EU:s ungdomsstrategi och andra relevanta initiativ.

Vilka möjligheter finns?

Genom Erasmus+ kan organisationer anordna

  • nationella och internationella möten och seminarier för att bidra till informationsutbyten, diskussioner och dialoger mellan ungdomar och beslutsfattare
  • nationella och internationella möten och seminarier inför ungdomskonferenser
  • evenemang som främjar diskussioner och information om ungdomsfrågor med koppling till ungdomsveckan
  • samråd med unga
  • möten, seminarier, evenemang eller debatter mellan unga och beslutsfattare och experter på demokratiskt deltagande
  • evenemang där man simulerar olika demokratiska institutioner och beslutsfattarnas roll.

Ungdomarna bör själva leda verksamheten och delta aktivt i projektets olika faser.

Hur går det till?

Organisationer som vill anordna nationella eller internationella möten måste ingå i ett konsortium med minst två organisationer från två olika länder, varav ett måste vara ett programland.

Organisationer som vill anordna nationella möten måste komma från ett programland.

 

Den sökande organisationen ansvarar för att skicka in ansökan för konsortiets räkning och driva projektet. Organisationer som vill delta måste vara baserade i ett program- eller partnerland.

Vad mer behöver jag veta?

Nationella möten måste äga rum i det land där den sökande organisationen finns.

Internationella möten kan äga rum i något av de programländer som deltar i projektet.

Verksamhet kan också anordnas vid en EU-institution.

Unga som vill delta ska vara mellan 13 och 30 år och ska bo i något av de länder som deltar i projektet.

Beslutsfattare får delta oavsett ålder eller land.

Projekten ska pågå i mellan tre månader och två år.

Minst 30 unga måste delta i ett projekt.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas till det nationella programkontoret i det programland där den sökande organisationen finns eller via Erasmus+ webbformulär.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

Du kan också vända dig till de nationella programkontoren eller kontakta genomförandeorganet för Erasmus+.