Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukturált párbeszéd

Mi a cél?

A strukturált párbeszéd célja, hogy előmozdítsa a fiatalok tevékeny részvételét a demokratikus életben, és ösztönözze, hogy a fiatalok szempontjából fontos alapkérdésekben vita bontakozzon ki.

Konkrétabban a strukturált párbeszéd azt hivatott elősegíteni, hogy a fiatalok és a döntéshozók párbeszédet folytassanak egymással, segítve az ifjúságügyi szakpolitikák kifejlesztését, különös tekintettel az EU ifjúsági stratégiájára.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program révén a szervezeteknek módjuk van az alábbi események, rendezvények megszervezésére:

  • országos, transznacionális vagy nemzetközi találkozók, illetve szemináriumok, amelyek lehetőséget teremtenek a fiatalok és a döntéshozók közötti információcserére, vitára és párbeszédre;
  • országos, transznacionális vagy nemzetközi találkozók, illetve szemináriumok, amelyek előkészítik a terepet a hivatalos ifjúsági konferenciák előtt;
  • olyan események, amelyek ösztönzik a vitát és a tájékozódást az Európai Ifjúsági Hét során zajló tevékenységekhez kapcsolódó ifjúságpolitikai témákban;
  • fiatalokkal folytatott konzultációk;
  • találkozók, szemináriumok, események vagy viták fiatalok, döntéshozók és szakértők között a demokratikus életben való részvételről;
  • a demokratikus intézmények működését és a döntéshozók által ezekben az intézményekben betöltött szerepet szemléltető események.

A fiataloknak kell irányítaniuk a tevékenységeket, ezenfelül pedig a projekt összes szakaszában tevékenyen részt kell venniük a munkában.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Az országos, illetve a transznacionális találkozók megszervezésére pályázni kívánó szervezetek legalább két olyan szervezet által alkotott konzorcium tagjaként pályázhatnak, amelyek különböző országokban működnek. Feltételt jelent, hogy az országok közül legalább az egyik programország legyen.

Az országos találkozók megrendezésére pályázni kívánó szervezetek közül legalább egynek programországban székhellyel rendelkező szervezetnek kell lennie.

 

A pályázó szervezet feladata, hogy a konzorcium nevében benyújtsa a pályázatot, továbbá hogy irányítsa a projektet. Részvételre programországban vagy partnerországban működő szervezetek jogosultak.

Mit érdemes még tudni?

Országos találkozót csak a pályázó szervezet országában lehet szervezni.

Transznacionális találkozóknak a projektben részt vevő programországok bármelyike otthont adhat.

A tevékenységek helyszínéül az európai uniós intézmények székhelye is szolgálhat.

A projektben olyan, 13–30 éves fiatalok vállalhatnak szerepet, akik a projektben részt vevő országok valamelyikében laknak.

Ha a projekt döntéshozókat is bevon a munkába, akkor a döntéshozók életkortól és lakhelytől függetlenül részt vehetnek a projekttevékenységekben.

A projektek időtartama 3–24 hónap lehet.

A projektmunkába legalább 30 fiatal résztvevőt be kell vonni.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatot a pályázó szervezet székhelye szerinti programország nemzeti irodájának, vagy az Erasmus+ elektronikus pályázati űrlapon kell benyújtani.

További információk

Ezekről a lehetőségekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk.

További tájékoztatásért forduljon a nemzeti irodához, vagy vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel.