Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

O Listini

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus+.

Pridobitev listine Erasmus za terciarno izobraževanje je osnovni pogoj za vse visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+, ki želijo v okviru programa sodelovati v učni mobilnosti posameznikov in/ali v partnerstvih na področju inovacij in dobrih praks.

Za visokošolske ustanove v partnerskih državah pogoj glede listine Erasmus ne velja, okvir za kakovost pa v tem primeru temelji na sporazumih med visokošolskimi ustanovami.

Kako se podeljuje listina Erasmus?

Razpis za pridobitev listine Erasmus za terciarno izobraževanje je objavljen vsako leto.

Na spletišču je na voljo najnovejši seznam visokošolskih ustanov, ki so nosilke listine.

Listina Erasmus se podeljuje za celotno obdobje trajanja programa Erasmus+ do leta 2027 s podaljšano veljavnostjo za tiste projekte, ki se začnejo v zadnjem letu programa. Trajajo lahko do treh let, tj. do leta 2030.

Kaj vsebuje listina Erasmus?

Načela listine Erasmus so prilagojena novostim programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027, kot so digitalizacija, vključevanje in trajnostnost.

Med najpomembnejšimi dodatki k novi listini Erasmus so zaveza za vključevanje premalo zastopanih skupin v mobilnost prek strategij za vključevanje, zagotavljanje zelenih praks pri organizaciji dejavnosti Erasmus+, izvajanje digitalizacije prek pobude za evropsko študentsko izkaznico in mobilne aplikacije Erasmus+ ter zaveza za krepitev državljanske udeležbe mobilnih študentov.

Poleg tega morajo visokošolske ustanove izpolnjevati zahteve priporočila Sveta o samodejnem medsebojnem priznavanju, da bi zagotovili kar se da nemoteno popolno samodejno priznavanje učnih obdobij v tujini brez dodatnih študijskih obveznosti ali izpitov za študente.

Nova načela listine Erasmus so bila oblikovana v posvetovanju z delovno skupino ECHE, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih agencij Erasmus+, strokovnjaki za visoko šolstvo in študentske organizacije.

Več informacij o skladnosti z listino Erasmus za terciarno izobraževanje vsebujejo smernice za uporabo listine Erasmus ter vodnik za spremljanje listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Samoocenjevanje

Vodstvo visokošolskih ustanov ali koordinatorji programa Erasmus + lahko uporabijo orodje za samoocenjevanje ECHE, da bi izboljšali uspešnost svoje ustanove. Samoocenjevanje vam lahko pomaga razumeti, kako vaša ustanova izvaja listino.

V pripravi je nova različica orodja, ki je prilagojena novemu programu za obdobje 2021–2027. Na voljo bo na tej strani.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).