Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Együttműködési partnerségek

A lehetőségről

Az együttműködési partnerségek arra hivatottak, hogy előmozdítsák európai hálózatok létrehozását és továbbfejlesztését a sport területén. Segítségükkel a sportszervezetek

 • javíthatják az érintett szervezetek és intézmények munkájának, tevékenységeinek és gyakorlatainak minőségét
 • kiépíthetik a szervezetek transznacionális és ágazatok közötti munkavégzéshez szükséges kapacitását
 • kielégíthetik a sport területén jelentkező közös igényeket
 • megteremthetik az átalakulás és a változás lehetőségét (egyéni, szervezeti vagy ágazati szinten)

Ez a lehetőség az alábbi tevékenységeket foglalhatja magában:

 • hálózatépítés a főbb érdekelt felek között
 • követendő módszerek kifejlesztése, illetve a bevált módszerek azonosítása, megosztása és népszerűsítése
 • oktatási és képzési modulok és eszközök előkészítése, kifejlesztése és alkalmazása
 • multiplikátorszerepet betöltők képességeinek gyarapítása
 • a mutatók nyomon követésének és összehasonlító értékelésének fejlesztése
 • a sport és a testmozgás előnyeinek tudatosítása
 • szinergiák létrejöttének előmozdítása egyik oldalon a sport, másik oldalon pedig az egészségügy, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy között
 • a sportpolitika alapjául szolgáló ismeretanyag továbbfejlesztése
 • konferenciák, szemináriumok, események és találkozók szervezése

Az eredményeknek újrahasználhatónak, hordozhatónak és bővíthetőnek kell lenniük, valamint lehetőség szerint több tudományágat kell lefedniük. Kívánatos, hogy a projektek a helyi szinttől a transznacionális szintig megosszák eredményeiket.

Kik pályázhatnak?

Egy együttműködési partnerség legalább 3 programország 3 különböző szervezetéből áll.

Pályázók

Együttműködési partnerségre bármely olyan részt vevő szervezet pályázhat, amelynek székhelye valamelyik programországban található. Ez a szervezet pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet nevében.

Egyéb résztvevők

Az együttműködési partnerségben a valamely programországban vagy a világ bármely partnerországában székhellyel rendelkező bármely állami vagy magánszervezet részt vehet.

A programországokban székhellyel rendelkező szervezetek projektkoordinátorként vagy partnerszervezetként vehetnek részt az együttműködési partnerségben.

A partnerországok szervezetei projektkoordinátorként nem vehetnek részt az együttműködési partnerségben, de a projekt részesei lehetnek (ennek konkrét feltételeit a programútmutató határozza meg).

A szervezetek típusai

Függetlenül a projekt által érintett területtől az együttműködési partnerségekben bármilyen típusú, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén vagy egyéb társadalmi-gazdasági ágazatokban tevékenykedő szervezet részt vehet. A más területeken tevékenységet folytató szervezetek (például helyi, regionális és országos hatóságok, elismeréssel és érvényesítéssel foglalkozó központok, kereskedelmi kamarák, kereskedelmi intézmények, orientációs központok, kulturális és sportszervezetek) szintén csatlakozhatnak az együttműködési partnerségekhez.

A projekt prioritásától és kitűzött céljaitól függően a partnerségi együttműködésekben a legkülönbözőbb és legmegfelelőbb partnereknek kell részt venniük annak érdekében, hogy egymás különböző tapasztalataira, profiljára és szakértelmére építsenek, illetve releváns és kiváló projekteredményeket érjenek el.

Pályázati tudnivalók

A pályázni kívánó szervezetek az EU finanszírozási és pályázati portálján keresztül nyújthatják be jelentkezésüket.

A Bizottság évente egy pályázati felhívást tesz közzé. 2021-ben a projektek beküldésének határideje: 2021. június 17. (közép-európai idő szerint 17:00 óra).

Kapcsolódó szakpolitikák

Az együttműködési partnerségek az Erasmus+ program általános prioritásaihoz, valamint 4 sportspecifikus prioritáshoz kapcsolódnak.

Az Erasmus+ program horizontális prioritásai

 • befogadás és sokszínűség a sportban
 • környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem
 • a digitális átállás kezelése a digitális felkészültség, reziliencia és kapacitás fejlesztése révén
 • közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel

Sportspecifikus prioritások

 • a sportban és a testmozgásban való részvétel ösztönzése
 • az integritás és értékek előmozdítása a sportban
 • az oktatás előmozdítása a sportban és a sporton keresztül
 • az erőszak elleni küzdelem, a rasszizmus, a megkülönböztetés és az intolerancia elleni küzdelem a sportban, valamint az erőszakos radikalizálódás kezelése

Tágabb értelemben az együttműködési partnerségek kialakítása összhangban áll a sportra vonatkozó, a 2021–2024-es időszakra szóló uniós munkatervvel (az EUR-Lexen olvasható).

További információk

A programkalauz (Erasmus+ Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről Minden tudnivalót tartalmaz többek között a prioritásokról, az odaítélési kritériumokról, a finanszírozási szabályokról.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Lezárt

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Lezárt

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).