Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Parteneriatele de cooperare

Despre oportunitate

Parteneriatele de cooperare au fost concepute pentru a promova crearea și dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului. Ele își propun să ajute organizațiile sportive să:

 • îmbunătățească performanța, activitățile și practicile organizațiilor și instituțiilor implicate
 • consolideze capacitatea organizațiilor de a lucra la nivel transnațional și intersectorial
 • abordeze nevoile comune în domeniul sportului
 • faciliteze transformarea și schimbarea (la nivel individual, organizațional sau sectorial)

Această oportunitate poate include activități precum:

 • crearea de rețele între principalele părți interesate
 • dezvoltarea, identificarea, promovarea și schimbul de bune practici
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare
 • sporirea competențelor multiplicatorilor
 • dezvoltarea monitorizării și analiza comparativă a indicatorilor
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și a activității fizice
 • promovarea sinergiilor inovatoare între domeniul sportului și domeniile sănătății, educației, formării și tineretului
 • îmbunătățirea bazei de date privind sportul
 • organizarea de conferințe, seminare, evenimente și reuniuni.

Rezultatele trebuie să fie reutilizabile, transferabile, actualizabile și, dacă este posibil, să acopere mai multe discipline. Se așteaptă ca proiectele să difuzeze rezultatele obținute de la nivel local la nivel transnațional.

Cine poate candida

Un parteneriat de cooperare include cel puțin 3 de organizații diferite din 3 țări diferite participante la program.

Candidați

Orice organizație participantă stabilită într-o țară participantă la program poate solicita un parteneriat de cooperare. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Alți participanți

Poate participa orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră din lume.

Organizațiile stabilite în țările participante la program pot participa fie în calitate de coordonatori ai proiectelor, fie în calitate de organizații partenere.

Organizațiile din țările partenere nu pot participa în calitate de coordonatori de proiect, dar pot face parte dintr-un proiect (Ghidul programului stabilește condițiile specifice).

Tipuri de organizații

Indiferent de domeniul vizat de proiect, parteneriatele de cooperare sunt deschise oricărui tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice. Pot participa, de asemenea, organizații care desfășoară activități în alte domenii (de exemplu, autorități locale, regionale și naționale, centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații comerciale, centre de orientare, organizații culturale și sportive).

În funcție de prioritatea și de obiectivele abordate de proiect, parteneriatele de cooperare trebuie să implice cea mai adecvată și mai diversificată gamă de parteneri, pentru a beneficia de diferitele lor experiențe și profiluri, precum și de expertiza lor specifică și pentru a produce rezultate relevante și de înaltă calitate în cadrul proiectului.

Cum vă puteți înscrie

Organizațiile interesate se pot înscrie prin intermediul portalului de finanțare și de licitație al UE.

În fiecare an se publică o cerere de propuneri. În 2021, termenul limită pentru trimiterea proiectelor a fost 17 iunie 2021 (ora 17:00 CEST).

Politici relevante

Parteneriatele de cooperare sunt legate de prioritățile generale ale programului Erasmus+, precum și de 4 priorități specifice sportului.

Priorități orizontale în cadrul programului Erasmus+

 • incluziunea și diversitatea în sport
 • mediul și combaterea schimbărilor climatice
 • abordarea transformării digitale prin dezvoltarea pregătirii, a rezilienței și a capacității digitale:
 • valori comune, implicare și participare civică

Priorități specifice sportului

 • încurajarea participării la activități sportive și fizice
 • promovarea integrității și a valorilor în sport
 • promovarea educației în și prin sport
 • combaterea violenței și a rasismului, a discriminării și a intoleranței în sport, precum și abordarea radicalizării violente

Într-un sens mai larg, parteneriatele de cooperare sunt concepute astfel încât să fie în conformitate cu Planul de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2021-2024 (disponibil pe EUR-Lex).

Aflați mai multe

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații privind parteneriatele de cooperare. El conține toate informațiile privind prioritățile, criteriile de atribuire, normele de finanțare etc.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Închis

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Închis

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).