Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suradnička partnerstva

Što su suradnička partnerstva?

Suradnička partnerstva trebala bi promicati osnivanje i razvoj europskih mreža u području sporta. Njihov je cilj pomoći sportskim organizacijama koje žele:

 • povećati kvalitetu rada, aktivnosti i prakse uključenih organizacija i institucija
 • jačati kapacitet organizacija za transnacionalno i međusektorsko djelovanje
 • baviti se zajedničkim potrebama u području sporta
 • omogućiti transformacije i promjene (na pojedinačnoj, organizacijskoj ili sektorskoj razini).

Ova mogućnost može uključivati aktivnosti kao što su

 • povezivanje među ključnim dionicima
 • razvoj, definiranje, promicanje i razmjena najbolje prakse
 • priprema, razvoj i provedba modula i alata za obrazovanje i osposobljavanje
 • unaprjeđivanje vještina osoba ili organizacija s utjecajem na javno mnijenje
 • praćenje pokazatelja i ocjenjivanje prema referentnim vrijednostima
 • popularizacija vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti
 • promicanje sinergija među područjima sporta, zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • prikupljanje dokaza o koristima sporta
 • organiziranje konferencija, seminara, događaja i sastanaka.

Rezultati bi se trebali moći ponovno koristiti, prenositi, dorađivati i, ako je moguće, obuhvaćati više disciplina. Od projekata se očekuje da svoje rezultate dijele na svim razinama, od lokalne do transnacionalne.

Tko se može prijaviti?

Suradničko partnerstvo uključuje najmanje 3 organizacije iz 3 zemlje sudionice programa.

Prijavitelji

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa može se prijaviti za suradničko partnerstvo. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Ostali sudionici

Može sudjelovati svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili bilo kojoj partnerskoj zemlji u svijetu.

Organizacije s poslovnim nastanom u zemljama sudionicama programa mogu sudjelovati kao koordinator projekta ili kao partnerska organizacija.

Organizacije u partnerskim zemljama ne mogu sudjelovati kao koordinatori projekata, ali mogu biti dio projekta (u Vodiču kroz program navedeni su posebni uvjeti).

Vrste organizacija

Neovisno o području na koje određeni projekt utječe, suradnička partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija koje djeluju u različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta ili drugih socioekonomskih sektora. Mogu sudjelovati i organizacije koje provode aktivnosti u drugim područjima (npr. lokalna, regionalna i nacionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne i sportske organizacije).

Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u suradnička partnerstva trebalo bi uključiti najprikladnije i najraznolikije partnere kako bi se iskoristila njihova različita iskustva, profili i posebno stručno znanje za proizvodnju relevantnih i visokokvalitetnih rezultata projekta.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti trebale bi to učiniti putem portala Funding & tender opportunities.

Svake se godine objavi jedan poziv na podnošenje prijedloga. Rok za slanje projekata je 17. lipnja 2021. (17:00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Povezane politike

Suradnička partnerstva povezana su s općim prioritetima programa Erasmus+, kao i s četiri posebna prioriteta u području sporta.

Horizontalni prioriteti u programu Erasmus+

 • uključivost i raznolikost u području sporta
 • okoliš i borba protiv klimatskih promjena
 • pristupanje digitalnoj transformaciji razvojem digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta
 • zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje

Posebni prioriteti u području sporta

 • poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti
 • promicanje integriteta i pravih vrijednosti u sportu
 • promicanje obrazovanja u sportu i putem sporta
 • suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu te borba protiv nasilne radikalizacije.

U širem smislu, suradnička partnerstva osmišljena su tako da budu u skladu s Planom rada EU-a u području sporta (2021.–2024.) (dostupno na EUR-Lexu).

Saznajte više

Vodič kroz program Erasmus+ glavni je izvor informacija o suradničkim partnerstvima. U njemu su sve informacije o prioritetima, kriterijima za dodjelu, pravilima financiranja i ostalim uvjetima.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Zatvoreno

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Zatvoreno

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).