Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Samarbejdspartnerskaber

Om samarbejdspartnerskaber

Samarbejdspartnerskaber skal fremme oprettelse og udvikling af europæiske netværk på idrætsområdet. Målet er at hjælpe idrætsorganisationerne med at

 • forbedre kvaliteten i de deltagende organisationers og institutioners indsats, aktiviteter og praktiske arbejde
 • opbygge kapacitet hos organisationerne til at arbejde tværnationalt og på tværs af sektorer
 • løse fælles behov inden for idrætsområdet
 • gennemføre omstilling og forandring (på individuelt niveau, organisatorisk niveau og sektorniveau)

Partnerskabet kan også omfatte aktiviteter som at

 • netværke medcentrale interessenter
 • udvikle, kortlægge, fremme og udveksle bedste praksis
 • forberede, udvikle og gennemføre uddannelsesmoduler og -redskaber
 • styrke opinionsdannernes færdigheder
 • udvikle redskaber til at overvåge og fastsætte standarder for indikatorer
 • øge bevidstheden om fordelene ved sport og fysisk aktivitet
 • fremme synergi mellem idræt, sundhed, uddannelse og unge
 • forbedre evidensgrundlaget for idræt
 • afholde konferencer, seminarer, arrangementer og møder

Resultaterne skal kunne genbruges af andre, formidles, skaleres og om muligt dække flere discipliner. Det forventes, at resultaterne fra projekterne videregives fra det lokale til det tværnationale niveau.

Hvem kan ansøge?

Et samarbejdspartnerskab omfatter mindst 3 forskellige organisationer fra 3 forskellige programlande.

Ansøgere

Alle deltagende organisationer i et programland kan ansøge om et samarbejdspartnerskab. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Andre deltagere

Alle offentlige eller private organisationer, der er etableret i et programland eller et partnerland fra andre dele af verden, kan deltage.

Organisationer, der er etableret i programlande, kan deltage som koordinator af projektet eller som partnerorganisation.

Organisationer i partnerlande kan ikke deltage som projektkoordinatorer, men kan indgå som projektdeltagere (de konkrete betingelser er beskrevet i Programguiden).

Organisationstype

Uanset hvilket område projektet omhandler, kan alle organisationer, som er aktive inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, unge, sport eller andre socioøkonomiske sektorer, deltage i samarbejdspartnerskaber. Organisationer, der arbejder inden for andre områder, kan også deltage, (f.eks. lokale, regionale og nationale myndigheder, godkendelses- og valideringscentre, handelskamre, handelsorganisationer, vejledningscentre, kultur- og sportsorganisationer).

Afhængigt af projektets prioriteter og mål skal samarbejdspartnerskaber inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere og udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise og skabe relevante projektresultater af høj kvalitet.

Sådan ansøger du

Interesserede organisationer kan ansøge på portalen for finansiering og udbud.

En indkaldelse af forslag gennemføres hvert år. I 2021 er fristen for indsendelse af projekter den 17. juni 2021 (17.00 CEST).

Relaterede politikker

Samarbejdspartnerskaber understøtter Erasmus+-programmets generelle prioriteter samt 4 specifikke prioriteter med tilknytning til sport.

Horisontale prioriteter under Erasmus+

 • inklusion og mangfoldighed i sport
 • miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaforandringer
 • håndtering af den digitale omstilling gennem udvikling af digital parathed, modstandsdygtighed og kapacitet
 • fælles værdier, samfundsmæssigt engagement og deltagelse

prioriteter særligt vedrørende sport

 • tilskyndelse til deltagelse i idræt og fysiske aktiviteter
 • fremme af integritet og værdier inden for sport
 • fremme af uddannelse i og gennem idræt
 • bekæmpelse af vold samt racisme, forskelsbehandling og intolerance inden for idræt og håndtering af voldelig radikalisering

I bredere forstand er samarbejdspartnerskaber udformet, så de er i overensstemmelse med EU-arbejdsplanen for sport 2021-2024 (læst på EUR-Lex).

Få mere at vide...

Programguiden for Erasmus+ er den primære informationskilde vedrørende samarbejdspartnerskaber. Den indeholder alle oplysninger om prioriteter, tildelingskriterier, finansieringsregler osv.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Lukket

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Lukket

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).