Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Felsőoktatás

Áttekintés

Az Erasmus+ program támogatást biztosít ahhoz, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig külföldi felsőoktatási intézményekben tanítsanak.

Ha Ön felsőoktatásban dolgozó szakember, akkor bizonyos ideig oktatómunkát végezhet valamelyik programország vagy partnerország felsőoktatási intézményében.

Azok előtt a szakemberek előtt is nyitva állnak tanítási lehetőségek, akik a programországokban különböző szervezeteknél dolgoznak.

Ezeknek a szervezeteknek a körébe többek között vállalkozások, közintézmények, szociális partnerek, kutatóintézetek és nem kormányzati szervezetek tartozhatnak.

Időtartam

Két programország közötti mobilitás esetében az oktatási időszak hossza minimum 2 nap, maximum 2 hónap lehet. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Ha a mobilitás egy programország és egy partnerország között valósul meg, az oktatási időszak hossza 5 naptól 2 hónapig terjedhet. Ebbe ugyancsak nem számít bele az utazással töltött idő.

A kinttartózkodás során az oktatási tevékenységnek legalább heti 8 óra (egy hétnél rövidebb külföldi tartózkodás esetén is legalább összesen 8 óra) tényleges oktatást kell magában foglalnia.

Feltételek

Ha Ön felsőoktatási intézményben dolgozik, a küldő intézménynek – ha programországban működik – rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával, ha pedig partnerországban működik, akkor intézményközi megállapodást kell kötnie a fogadó intézménnyel.

Programországbeli felsőoktatási intézményeknek arra is lehetőségük van, hogy más programországokban működő vállalkozásoktól vagy egyéb szervezetektől szakembereket hívjanak meg abból a célból, hogy a kérdéses szakemberek oktatómunkát végezzenek náluk.

Az oktatási időszak kezdete előtt Önnek, az Ön felsőoktatási intézményének és a fogadó intézménynek ún. mobilitási megállapodást kell aláírnia. Ez a dokumentum rögzíti, hogy Önnek milyen tanulási célokat kell elérnie a mobilitási időszak során, továbbá hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak, illetve hogy milyen módon kerül majd sor az oktatási időszak elismerésére.

Pénzügyi támogatás

Az Európai Unió támogatást biztosít az Ön számára a külföldi oktatási időszak során felmerülő utazási és megélhetési költségekhez. A hozzájárulás összege a következő tényezők függvénye:

  1. a fogadó ország,
  2. programországok közötti mobilitás esetében a külföldön oktatni szándékozó szakemberek számára szükséges támogatás mértéke,
  3. az Ön országa és a fogadó ország közötti távolság,
  4. programországok közötti mobilitás esetében az egyéb finanszírozási források elérhetősége az Ön országában vagy régiójában.

Ha Ön programország felsőoktatási intézményében dolgozó szakemberként végez oktatómunkát másik programország felsőoktatási intézményében, az oktatási időszak során a küldő intézmény lesz felelős az Önt megillető összes kifizetés folyósításáért. Ha Ön vállalkozás vagy szervezet munkatársaként vesz részt a mobilitásban, az a felsőoktatási intézmény gondoskodik a pénzügyi hozzájárulás kifizetéséről, mely meghívta Önt, hogy oktatómunkát végezzen az intézményben. Ha az oktatási célú mobilitás program- és partnerországok között valósul meg, a küldő és a fogadó intézmény közösen dönti el, melyikük fogja a támogatást kifizetni.

A programországok és partnerországok közötti oktatási célú mobilitásra vonatkozóan a támogatások szintjét a programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) teszi közzé. Ha mind a küldő, mind a fogadó ország programország, a pénzügyi támogatás összegéről saját országának nemzeti irodája és a küldő felsőoktatási intézmény tud felvilágosítással szolgálni.

Pályázati tudnivalók

Ön saját felsőoktatási intézményén keresztül pályázhat támogatásra. A felsőoktatási intézmények maguk választják ki a saját alkalmazottaik köréből pályázók közül azokat, akik külföldön oktatómunkát végezhetnek, illetve ezek az intézmények hívnak meg vállalkozásoktól vagy egyéb szervezetektől szakembereket abból a célból, hogy a kérdéses szakemberek oktatómunkát végezzenek náluk.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

További információk

Ön saját felsőoktatási intézményének nemzetközi tanulmányi osztályán érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről.

A programországok nemzeti irodái és (adott esetben) a partnerországok nemzeti irodái segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a jelentkezési eljárással kapcsolatban.